<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vil udvikle en nululykke kultur Consolis Spaencom har afholdt sikkerhedsuge for alle medarbejdern
Spæncom

Annonce

Vil udvikle en nululykke kultur: Consolis Spæncom har afholdt sikkerhedsuge for alle medarbejdern

Consolis Spæncom er en del af Consolis Group, og i uge 11 deltog hele gruppens 11.000 ansatte i 21 lande i den traditionsrige Safety Week, der i år blev afholdt for syvende gang i træk. Formålet var at understrege vigtigheden af sikkerhed på arbejdet. I år var hovedtemaet “Jeg holder mig udenfor farezonen”

 

For Consolis Spæncom betød det, at medarbejderne på de fire lokationer samt montagen, på forskellige dage i ugen, stoppede arbejdet og fokuserede 100 % på sikkerhed. Koordineringen af sikkerhedsugen blev dog håndteret, så det ikke påvirkede produktionen af de præfabrikerede betonelementer, der blev leveret efter planen.

 

Sidste år blev gruppens fælles mål sat mod en nululykke kultur, og i år blev der arbejdet videre med sikkerhedsadfærden.

 

- Hvordan vi kan forbedre sikkerheden på arbejdspladsen, er et vigtigt spørgsmål for os alle, siger Magnus Ström, adm. direktør i Consolis Spæncom.

 

- Målet med sikkerhedsugen var at sætte endnu mere fokus på området og så at sige kickstarte indsatsen for resten af året. Sidste år blev kursen sat mod at udvikle en nululykke kultur og i år blev der primært dykket ned i den største årsag til ulykker, nemlig at medarbejderen ikke holder sig uden for farezonen.

 

Læs også: Interview med teknisk chef Spæncom, Finn Passov: Vejen til bedre genbrug af beton

 

Consolis Spæncoms miljø- og sikkerhedschef Ole Kjeldsen fortæller, at det også handler om at få medarbejderne til at forpligte sig til at tage sig af deres egen og deres kollegas sikkerhed inden for de aftalte spilleregler, da det ikke er muligt for virksomheden at overvåge hver en handling på fabrikkerne og ude på byggepladserne. Her er der især fokus på tre områder.

 

- Consolis-gruppen har identificeret tre vigtige områder for sikker adfærd. I løbet af sikkerhedsugen fokuserede vi især på, at medarbejderne skal holde sig udenfor farezonen. De to andre hovedfaktorer er, at medarbejderne holder øje med, hvor de går og bruger de rigtige værktøj, som de samtidig sikre er i god stand. Mere end halvdelen af de ulykker og nærved ulykker, som vi registrerer, relaterer sig til at holde sig udenfor farezonen, og derfor har vi gjort det til vores hovedtema i år, siger Ole Kjeldsen.

 

Consolis Spæncom har investeret mange ressourcer i at forbedre sikkerheden, og resultaterne har også været markante. Fra 2014, hvor den første Safety Week blev afholdt, og til og med 2019 er antallet af ulykker faldet med 84 %.

 

- Selvom vi har opnået gode resultater, vil arbejdet med at højne sikkerheden fortsætte, siger Ole Kjeldsen og afslutter:

 

- Forbedring af sikkerheden er et uendeligt projekt, for ingen skal komme til skade på arbejdet. Vi ønsker, at alle vores medarbejdere skal kunne forlade arbejdspladsen sunde og raske hver dag året rundt .

Kontaktinformation
Spæncom A/S
Akacievej 1
2640 Hedehusene
Tlf:+45 8888 8200
Email:   info@spaencom.dk
spaencom