<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vejen til bedre genbrug af beton
Vejen til bedre genbrug af beton

Annonce

Vejen til bedre genbrug af beton

Spæncom har deltaget i udviklingen af et koncept, hvor betonelementerne er specielt egnet til at blive genbrugt. Projektet er en del af Circle House, et almennyttigt boligbyggeri, hvor 90 % af alle indgående materialer skal kunne genbruges i deres oprindelige udformning. Dette gælder for både råhus og indretning.

 

Projektet har Lejerbo som bygherre og GXN Innovation, MT Højgård, Statens Byggeforskningsinstitut og Byggeriets Samfundsansvar som initiativtagere og hovedpartnere.

 

Hos Spæncom har primus motor været teknisk chef Finn Passov, og han mener, at det er af afgørende betydning for bæredygtigheden af især beton, at den lange holdbarhed af materialet udnyttes.

 

- Der udledes CO2 ved produktion af især den cement der bruges ved produktion af beton, siger Finn Passov. Når betonelementerne nedknuses og råmaterialerne genanvendes, er der behov for at tilføje ny cement. Hvis vi i stedet for bruger elementerne igen, uden at ændre dem, er der både en økonomisk og en betydelig miljømæssig gevinst.

 

Finn Passov fortæller, at en af hjørnestenene i projektet er at udvikle en type elementer, der kan adskilles og gensamles, og som i sin udformning er tilstrækkeligt fleksible til, at de kan bruges i vidt forskellige anvendelser og arkitektoniske løsninger.

 

Udvikling af betonkonceptet er resultatet af et meget vellykket samarbejde med Fællestegnestuen bestående af 3XN, Lendager Arkitekter og Vandkunsten som arkitekter, Orbicon som Rådgivende ingeniør og Peikko og Spæncom som leverandør.

 

Se også interview med Kasper Guldager, partner i 3XN og direktør i GXN

 

Det er lykkedes at projektere 60 boliger i 2 meget forskellige byggerier ved brug af huldæk, bjælker og vægge og kun 5 varianter i alt. Samme elementer bruges i både rækkehuse og et punkthus, som er en 5 etages boligbyggeri.

 

- Alle vægsamlinger er boltede med brug af Peikko løsninger, dæksamlingerne består af en gevindstang som fugearmering og stålplader boltet ned i oversiden af dækkene til optagelse af forskydningskræfter, forklarer Finn Passov og tilføjer, at alle samlinger er udstøbt med kalkmørtel for at sikre brand- og lydisolering. Denne type mørtel har ikke nogen væsentlig styrke, men kan spules væk, når elementerne i fremtiden skal adskilles. Da der ikke er behov for at vente på hærdning af fugebeton, er elementmontagen væsentlig hurtigere end ved traditionelt betonbyggeri.

 

For at kunne genbruge betonelementerne er det afgørende at kunne finde de data, der er relevante for tilstandsvurdering og lastkapacitet for det enkelte element. Alle elementerne er derfor udstyret med indstøbte RFID chips til sporing. Disse chips kan aflæses med en almindelig Smartphone og indeholder alle oplysninger om støbetidspunkt, betonrecept, adskillelses- og montagevejledninger og kan udbygges med oplysninger om eventuelle ændringer eller reparationer i elementets levetid.

 

Som demonstration af konceptets realiserbarhed er der blevet opført et enkelt bygningsmodul som demonstrator ved Lejerbos hovedkontor i Valby. Alle betonelementer i demonstratoren skal genbruges i det endelige byggeri, som opføres i Aarhus i løbet af 2019 og 2020.

Kontaktinformation
Spæncom A/S
Akacievej 1
2640 Hedehusene
Tlf:+45 8888 8200
Email:   info@spaencom.dk
Vejen-til-bedre-genbrug-af-beton