<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Nyt produkt effektiviserer montagen
.-.
Spæncom

Annonce

Nyt produkt effektiviserer montagen

Som en videreudvikling af elevatorskaktene har Consolis Spæncom udviklet en præfabrikeret elevatortop og gubbe, der er med til at give en mere effektiv montage.

 

Elevatortoppen og gubben består af fire vægge og en plade støbt i ét stykke på fabrik med fire løft i toppen, så den er nem at montere på byggepladsen. Hermed kan den også monteres uden afstivninger og vertikale sammenstøbninger, hvilket reducerer montagetiden og samtidig øger sikkerheden. Toppene leveres med indstøbte løfteøjer, som senere skal anvendes i forbindelse med installationen af elevatoren.

 

Læs også: Interview med teknisk chef Spæncom, Finn Passov: Vejen til bedre genbrug af beton

 

Alternativet til elevatortoppen er at montere og sammenstøbe fire vægge på byggepladsen og efterfølgende toppladen. Antallet af løft er derfor fem i stedet for ét, og der skal i alt indstøbes 12 løfteankre i de fem elementer. Dermed bliver denne løsning væsentlig dyrere end den nye præfabrikerede løsning. Der er således både en prismæssig, tidsmæssig og sikkerhedsmæssig fordel med de nye elevatortoppe og gubber.

 

Det første projekt, hvor den nye løsning er benyttet, er boligbyggeriet Stationskvarteret, NærHeden, på Consolis Spæncoms tidligere fabriksgrund i Hedehusene, hvor virksomheden blev startet op tilbage i 1947.

 

Læs også: Spæncom har bidraget med 1.700 m2 vægge og 21.000 m2 huldæk til Københavns nye skibakke

 

Kontaktinformation
Spæncom A/S
Akacievej 1
2640 Hedehusene
Tlf:+45 8888 8200
Email:   info@spaencom.dk
spaencom