<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hvorfor skal der investeres mere i IKT v rkt jer
Hvorfor skal der investeres mere i IKT-værktøjer?

Annonce

Hvorfor skal der investeres mere i IKT-værktøjer?

For nyligt kunne man læse, at Dansk Byggeri udtrykker dyb bekymring over den manglende digitale investeringslyst i byggebranchen. Den danske byggebranche investerer markant mindre i IT sammenlignet med en gennemsnitlig dansk virksomhed.

 

Faktisk er forskellen så markant, at byggebranchen investerer det, der svarer til en femtedel af, hvad der investeres i gennemsnit i danske virksomheder. Det er Danmarks statistik, der har foretaget opgørelsen. I den forbindelse udtaler Dansk Byggeris direktør Michael H. Nielsen følgende:

 

- Det er en foruroligende udvikling, som skal vendes. De virksomheder, der er effektive og produktive, klarer sig bedst og overlever på længere sigt. Investeringer i it i hele bygge- og anlægsbranchen bør sættes i vejret.

 

Den manglende vilje til at investere i IT er én af årsagerne til at byggebranchen har haft svært ved at følge med andre brancher, når det kommer til digitalisering, effektivisering og produktivitetsforøgelse. McKinsey Global Institute anslår at bedre planlægning og øget anvendelse af IT, kan forbedre produktiviteten med 14-15%, og samtidig reducere omkostningerne med 6-7%. De manglende IT-investeringer er naturligvis medvirkende til, at produktiviteten ikke udvikler sig i samme tempo, som i andre brancher.

 

Derudover er byggeriet også kendt for at være en konfliktfyldt branche, og har ry for at fokusere på skyld og ansvar for projekterings- og udførselsfejl. Og ofte er dårlig kommunikation og mistillid med til at forværre konflikterne. Mediationsinstituttet vurderer, at byggeriets parter bruger 2,2 mia. kr. om året på konflikter, og at byggeprojekternes økonomi forværres af, at der tillægges omkostninger til garantier, forsikringer mv. i omegnen af ca. 10-15% af tilbudssummen. 
Fejl, ventetid og samarbejdsproblemer har altså store konsekvenser for både kvalitet, økonomi og tid.

 

Læs også om RIB’s involvering i renoveringen af Køge Idrætspark: Renovering af Køge Idrætspark sætter idrætten i fokus

 

Investér 2 promille i IKT-værktøjer, og minimer din risiko med 1-2 %
Hvad nu hvis man kunne undgå konflikter, opnå en højere produktivitet og forbedre samarbejdet for ad den vej at opnå en forbedret økonomi, højne kvaliteten og lavere tidsforbrug? Hvad nu hvis parterne holdt op med at uddele øretæver til hinanden, og i stedet fokuserede på, hvor de kan spille hinanden gode?

 

Da IKT-bekendtgørelserne oprindeligt så dagens lys i 2013, havde lovgivningen til formål at medvirke til en harmoniseret og værdiskabende anvendelse af IKT i bygge-, renoverings-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver i den offentlige sektor og offentligt støttet byggeri – og dermed en forventet væsentlig forøget produktivitet til følge. Helt praktisk er IKT bekendtgørelserne udformet som en række krav, som bygherren i det konkrete IKT-byggeprojekt skal stille til byggesagens parter. På et IKT-byggeprojekt er det bygherren, der har ansvaret for, at de gældende IKT-krav til hver en tid er opfyldt. 

 

Læs mere om IT og Teknologi

IKT har vundet indpas, og i dag bruges IKT-værktøjer på langt de fleste professionelle private byggerier, lige som mange kommuner vælger også at køre deres mindre projekter efter IKT-reglerne. Hvorfor? På grund af det store udbytte, der høstes, når byggeriets processer køres digitalt.

Alle involverede virksomheder i byggebranchen med hver sin forretningsmodel skal fokusere på at forbedre produktivitet og foretage de nødvendige IT-investeringer for at netop deres forretning forbliver konkurrencedygtig, og ikke mindst fremstår som en attraktiv samarbejdspartner. Men i sidste ende er det bygherren i det aktuelle byggeprojekt, der får det største udbytte af de fordele digitalisering og procesoptimering medfører.

 

Vi skal også huske på, at det er bygherren, der betaler regningen i form af både uforudsete omkostninger og kvalitetsforringelser, når projektet og samarbejdet i projektet halter.
Derfor ser vi (heldigvis) også, at både offentlige og private bygherrer i stigende grad involverer sig i valget af IKT-værktøjer. Flere og flere har indset, at det der giver det bedste projekt, er at opstille de rigtige krav fra starten og at sikre, at alle byggeriets parter samarbejder og ikke mindst har de bedst mulige digitale værktøjer til at hjælpe med til at styre processerne i projektet.

 

Hos RIB arbejder vi hver dag for at lette kommunikationen mellem byggeriets parter. RIB’s best practice metode forenkler kommunikationen mellem de involverede parter og sikrer, at projektets fremdrift sker efter gældende projektmateriale, hvilket resulterer i færre fejl, forsinkelser og misforståelser svarende til 1-2% af byggesummen – vel og mærke med en investering på kun 2 promille.

 

Læs også interview med Jakob Diget Møller, chefkonsulent i Dansk Byggeri: IT skal kun gøre det komplekse enklere

 

Vores digitale værktøjer giver en fælles kommunikationsplatform, som er proces-understøttende og som samtidig sikrer sporbarhed igennem hele processen. Vores kompetente rådgivere og konsulenter arbejder altid på at finde nye veje til at fremme effektiviteten og kvaliteten i vores kunders projekter. Vi er nemlig af den overbevisning, at en fælles kommunikationsplatform, der understøtter byggeriets processer, giver projektets parter den nødvendige indsigt, skaber fælles dokumentation, så parternes dialog baseres på et ”fælleseje” af processer og materialer.

Der er efterhånden mange eksempler på projekter, hvor parterne finder sammen om nye arbejdsmetoder, der understøtter den gensidige tillid og samarbejdet – til gavn for alle i projektet. Det er den tendens, vi gerne vil understøtte, nu og i fremtiden.

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk
Hvorfor-skal-der-investeres-mere-i-IKT-v-rkt-jer-