<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Nyt kollegie i Aarhus skaber de perfekte rammer for byens unge
Contiga

Annonce

Nyt kollegie i Aarhus skaber de perfekte rammer for byens unge 

Godsbanekollegiet bliver med sine 13 etager og 349 kollegieværelser, et centralt pejlemærke i Godsbanekvarteret og Aarhus midtby. Bag det imponerende byggeri står Contiga som en pålidelig leverandør af alle projektets sandwichelementer, væg- og dækelementer samt søjler i beton.

 

Målet med Godsbanekollegiet er at skabe veldisponerede kvalitetsboliger med gode dagslysforhold, unikke udsigtsmuligheder og differencerede grønne opholdsarealer. Aktive gårdrum, grønne tagterrasser og store orangerier giver de studerende en helt fantastik mulighed for at danne nye venskaber. Da der vi være en stor blanding af danske og udenlandske studerende, har man med arkitekturen forsøgt at ryste posen, så der ikke dannes interne kliker, men at studerende fra alle nationaliteter kan mødes og socialisere.

 

Det er Arbejdernes Andels Boligforening som står for udlejningen af 202 ét-rums boliger og 26 to-rums boliger, mens Kollegiekontoret i Aarhus står for udlejningen af 121 kollegieværelser.

 

- Det er et spændende byggeri og vi håber på at være med til at skabe nogle rammer, hvor de unge kan udfolde sig selv bedst muligt, fortæller Kurt T. Nielsen, der er Sen. Montageleder hos Contiga. Han fortsætter:

 

- Det er et spændende men også komplekst byggeri. Vi opfører seks enkeltstående huse, der kædes sammen af trappetårne, så det fremstår som et samlet byggeri. Selve vores leverance har været lige til og alt er gået godt. Vi har stået for leveringen af de fleste betonelementer til byggeriet, såsom sandwichfacadeelementer samt væg og dækelementer. Vi har arbejdet indenfor vores absolutte spidskompetencer på det her projekt og det afspejler de høje ambitioner for kvaliteten, som bygherre og arkitekter har haft gennem hele processen. Men det mest komplicerede ved byggepladsen er nok de trange pladsforhold, her inde i midtbyen. Vi arbejder i et trafikeret og tætbebygget område, så det har krævet en grundig planlægning at navigere og organisere det store puslespil med kraner, lastbiler osv. Men det er lykkedes og vi ser frem til at byggeriet står færdigt og de håbefulde studerende kan rykke ind i løbet af efteråret.

 

Aarhus godsbanekollegiet2Foto: Opland Arkitekter

 

De unge fik lov at udfolde sig

Under byggeriet har man også arbejdet på at styrke de unges tilhørsforhold til stedet:

 

- På to af vægfladerne på projektet, får de unge lov til at lave graffiti. Det bliver spændende at se dem udfolde sig kreativt. Til sidst i processen vil facadeelementerne så blive muret op. Derudover er det også interessant at vi ikke har haft noget graffitihærværk, hvilket måske skyldes at vi kommer til at åbne projektet op for de unge på en helt anden måde, afslutter Kurt.

 

En pulserende studieby

Aarhus er en af Europas bedste studiebyer og ca. hver femte af byens indbyggere er studerende. Den unge befolkning har betydet at Aarhus har gennemgået en stor udvikling og i dag er byen fuld af rekreative områder, barer, cafeer og andre underholdningstilbud, der kan matche selv Europas største metropoler. Aarhus Godsbanekollegiet skriver sig ind i netop denne fortælling, om en by, der tager sig af de unge og giver dem de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt og socialt.

 

Læs også: Beton er fremtidens byggemateriale

Kontaktinformation
Contiga A/S
Mads Clausens Vej 58
6360 Tinglev
Tlf:72 17 10 00
Email:   info@contiga.dk