<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Cimbria Parken kraevede saerlig viden om beton
Contiga

Annonce

Cimbria Parken krævede særlig viden om beton

Cimbria Parken består af 102 almene lejeboliger. Her suppleres den bærende beton med stålsøjler og bjælker til lukning med lette vægge, glaspartier og vinduer, vindgips og facadebeklædning. De store ubrudte rumforløb i boligerne har stillet store krav til de benyttede betonelementer.

 

Her har Contiga leveret ekstra forstærkede og armerede vægge og søjler, som kan optage kræfterne fra de mange store spænd. Dermed var Contiga en aktiv spiller i at få løst byggeprojektets konstruktionsmæssige udfordringer.

 

Leverance: Ekstra forstærkede og armerede betonvægge og søjler

 

Læs også: Beton er fremtidens byggemateriale

 

Byggeriets parter

Bygherre: Domea

Arkitekt: Sweco Architects A/S

Totalentreprenør: STB Byg A/S

Ingeniør: Niras A/S

Leveringsår: 2018

Kontaktinformation
Contiga A/S
Mads Clausens Vej 58
6360 Tinglev
Tlf:72 17 10 00
Email:   info@contiga.dk