<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
kingspan-stena-partnership-main-image-new-01

Bæredygtig fremtid: Kingspan og Stena Recycling gør sammen byggeriet grønnere

Kingspan fortsætter med at investere i den grønne omstilling indenfor byggebranchen, og etablerer nyt partnerskab med Stena Recycling. Et initiativ, som fokuserer på at optimere genanvendelsen af sandwichpaneler fra danske byggepladser.

Brugervenlig Proces

I samarbejde med Stena Recycling har vi simplificeret bortskaffelsesprocessen for vores kunder. Via Stena Recyclings kundesupport kan man nemt bestille containere til at bortskaffe sandwichpanelerne og afskæringer på byggepladserne. 

 

Slip bekymringerne

Når Stena Recycling afhenter panelerne, sørger de for at sortere og genanvende panelerne korrekt, så du kan fokusere på dit projekt. I forbindelse med bestilling / tømning / hjemtagning af containere kontaktes Stena Recycling kundesupport vest. Husk at oplyse ”Projekt Kingspan”, som skal noteres under rekvisitionsnummer.

 

Telefon: 5667 9320, Email: dk.kundesuppport.vest@stenarecycling.com

 

Containerne transporteres til et anlæg, hvor stålet og isoleringen adskilles. Stålet sælges til genanvendelse, mens isoleringen bruges til at skabe et produkt kaldet Fuelmix, som bl.a. bruges som brændsel på fjernvarmeværker.

 

Læs også: Cloud-baseret design og samarbejde i Autodesk BIM 360

 

Dokumentation

Ved at benytte kundeportalen ved Stena Recycling, får du fuldt overblik og dokumentation over dine affaldsdata. Bl.a. Co2 besparelser og ESG / CSRD rapporter.

 

Planet Passionate

Samarbejdet med Stena Recycling understøtter Kingspan's bæredygtighedsmål, som en del af deres "Planet Passionate" program. ”Planet Passionate” er en 10-årig global bæredygtighedsstrategi med det formål at påvirke tre større globale emner: Klimaforandringer, cirkularitet og beskyttelse af vores planet.

Kontaktinformation