energispild

Kære bygningsejer: Gå en aftenrunde og tjek for energispild

I dette efterår går Energisprings partnere på aftenrunde i egne bygninger for at tjekke for spild af el, vand og varme. Indsatsen er en del af Energisprings efterårskampagne ’Stop Energispild’.

 

Indlæg af Anine Kristensen og Kristin Rabbe Larsen, Energispring-sekretariatet, Københavns Kommune

 

I dette efterår går Energisprings partnere på aftenrunde i egne bygninger for at tjekke for spild af el, vand og varme. Indsatsen er en del af Energisprings efterårskampagne ’Stop Energispild’.

 

Thomas_PThomas Petersson, Technical CSR Manager Scandinavia, Steen og Strøm

Tag tingene i selvsyn og spar penge, ressourcer og CO2-udslip

Der er altid noget at hente ved at tage tingene i selvsyn, når det kommer til drift af bygningers el-, vand- og varmeanlæg. Man kan ikke altid stole blindt på styre­systemer og data og der kan være både penge, ressourcer og CO2-udslip at spare.

 

I oktober og november vil Energisprings partnere derfor, som en del af kampagnen ’Stop Energispild’, gå på aftenrunder i deres bygninger for at lede efter spild. I de stille, mørke aftentimer, hvor mange bygninger står tomme, har det nemlig vist sig at være nemt at opdage det.

 

Under aftenrunderne registrerer partnerne deres energispild og potentielle besparelser på stedet og får samtidig en oversigt over eventuelle fejl og mangler, der skal udbedres.


Et afprøvet koncept i hele Skandinavien

Stop Energispild-kampagnen er inspireret af erfaringer gjort hos blandt andet Grønn Byggallianse, som er en norsk medlems­organisation for virksomheder fra hele den norske bygge-, anlægs- og ejendomssektor. Alliancen har igennem flere år opfordret deres partnere til de natlige gennemsyn, og mange af dem har på den måde opnået gode energibesparelser.

 

Alene i 2022 blev der fundet et gennemsnitligt besparelsespotentiale på 4,55 kWh pr. gennemgået m2, og det svarer til hele 5.700.000 kWh for alle medlemmer i alliancen.

 

Det skandinaviske shoppingcenterselskab Steen & Strøm ejer i øjeblikket 10 shoppingcentre, hvoraf tre befinder sig i Danmark. Steen & Strøm er partner i Energispring, og energibesparelser har været i særligt fokus siden 2018.

 

Her blev koncernen del af et projekt på europæisk plan, der skulle reducere energiforbruget i de omfattede storcentre med intet mindre end 40 % i forhold til 2013. Steen og Strøm sammen med Klépierre opnåede en gennemsnitlig reduktion på 42 % på tværs af alle deres storcentre over hele Europa. Det gjorde de primært ved optimering af driften – og koncernen har nu sat mål om yderligere besparelser frem til 2030.

 

k_fields_facade_0122 (2)


Årlig rutine giver gode besparelser

Som en del af de årlige energisparerutiner har Steen og Strøm siden 2018 indført natlige gennemsyn i koncernens bygninger. År efter år viser det sig, at er der noget at komme efter. Når bygningerne gennemgås om natten afsløres der gerne ti til tyve steder, hvor energiforbruget kan optimeres. Det kan være alt fra justering af pumpestyring til driftsprocesser – og samlet set løber besparelserne op. Steen og Strøm kalder deres natterunder for ’Energy Boost’.

 

Thomas Petersson, som er Technical CSR Manager Scandinavia, fortæller, at et ’Energy Boost’ begynder med en gennemgang af alle tekniske installationer, som er koblet til CTS-systemet – det være sig varme, ventilation, belysning og kølesystemer – og natten efter gennemgås så alle lokaler fysisk, for at se, om det som systemerne viste nu også matcher virkeligheden.

 

- Selvom et CTS-systemet kan angive, at noget er slukket, kan man for eksempel godt finde ud af, at der stadig er systemer, der bruger energi. Det kan skyldes alt muligt, lige fra fejl i systemerne til for eksempel håndværkere, der glemmer at slukke lyset. Og det kan kræve rigtig meget energi, fortæller Thomas Petersson.

 

I et af storcentrene blev det for eksempel opdaget, at selvom CTS-systemet viste, at alt var slukket, så kunne man høre, at en del af ventilationsanlægget var tændt, når man kom om natten. Forklaringen var, at der havde været service på anlægget, som bagefter var blevet indstillet til manuel betjening. Derfor modtog systemet heller ikke automatisk besked om at slukke, når dagen var omme.

 

Læs også: 15 millioner kroner i besparelse på varmeforbruget for partnerne i Energispring


Fokus på samarbejde med lejere

Steen og Strøm har også fokus på de udlejede butikslokaler, hvor samarbejdet med lejerne er alfa og omega. Der kan godt give udfordringer, hvis ansvaret for lejekontrakter, økonomi og overordnet drift ikke ligger hos de butikschefer, der arbejder i selve butikken.

 

- Men selvom vi ikke har direkte ansvar for deres forbrug, ønsker vi at hjælpe og inspirere, siger Thomas Petersson.

 

I butikkerne handler det meget om at se efter, om lyset er slukket.

 

- I et tilfælde blev det på en natterunde opdaget, at 80 halogenlamper stod tændt hele natten i en enkelt butik, og det var en væsentlig årsag til overophedning, som igen krævede afkøling – det var ren og skær spild af energi, fortæller Thomas Petersson.

 

- I den slags tilfælde er samarbejdet med butiksejerne afgørende, når man skal nedsætte indkøbscentrenes klimamæssige fodspor.”Stop Energispild i Energispring

Energisprings aftenrunder har til formål at opnå det samme, om end de fleste bygninger, som vil blive gennemgået, er kontorbygninger. På den baggrund kan der laves konkrete handlingsplaner, med tidsfrister og aftaler for, hvem der er ansvarlig for, at forbedringer rent faktisk bliver udført. Forventningen er, at energiforbruget kan bringes ned, uden at det koster store investeringer.

 

 

 

Kontaktinformation

  • Energispring Sekretariatet
  • Njalsgade 13, 2300, København S
  • Tlf: 27 11 28 59
  • Web: https://energispring.kk.dk/
  • Email: energispring@tmf.kk.dk