Billede1

15 millioner kroner i besparelse på varmeforbruget for partnerne i Energispring

 

Øverste billede: Administrationschef i CEA Ejendomsadministration, Ken Jeppesen, teknik- og miljøborgmester Line Barfod og AKF’s administrerende direktør, Ino Dimsits på årsmøde i Energispring den 26.januar 2023.

Alle billeder: Københavns Kommune, Troels Heien.

 

 

Partnerne i Energispring har i 2022 sænket varmeforbruget i deres bygninger med ni procent i forhold til året før. Det giver en økonomisk besparelse på over 15 millioner kroner. 

 

Energiforbruget i bygninger er en vigtig nøgle til at begrænse udledningen af CO2 på den billigst mulige måde. Derfor skal bygningsdriften i København være grønnere. Det er omdrejningspunktet i partnerskabet Energispring, et partnerskab mellem forskellige aktører i ejendomsbranchen, faciliteret af Københavns Kommune og HOFOR.

‘Vejen til at nå Københavns ambitiøse klimamål sker gennem det lange seje træk. Som kommune kan vi ikke indfri målet alene. Derfor er det centralt med et partnerskab, hvor ejendomsbranchen tager medansvar og viser vejen for den grønne omstilling’, siger Mette Skovbjerg, som er enhedschef for Klimaenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen.

To nye partnere – AKF og CEA Ejendomsadministration – er netop indtrådt i partnerskabet, der nu tæller 45 aktører.

 

‘Partnerne i Energispring tager et stort medansvar og deler også gerne deres viden med andre. Det er vigtigt både af hensyn til klimaet og for at imødegå de stigende energipriser’, fortsætter Mette Skovbjerg.

 

Læs mere og bliv partner her

 

Bygningers energiforbrug er afgørende i kommunens klimaarbejde

For at være en af verdens mest ambitiøse klimahovedstæder spiller alle bygninger inden for kommunegrænsen en vigtig rolle og energieffektivisering er derfor en vigtigt del af den grønne omstilling. Tilgangen af nye partnere til Energispring-partnerskabet viser, at der stadig er et behov for et sted, hvor virksomhederne kan dele viden og data om reduktion af energiforbrug.

 

I 2022 har de bygningsejere, der er med i partnerskabet sparet ni procent på deres varmeregning i forhold til året før. Årets resultater blev præsenteret og fejret på Energisprings årsmøde den 26. januar og de to nye partnere og teknik- og miljøborgmester Line Barfod underskrev partnerskabsaftalen.

 
De nye partnere udtrykte begge entusiasme over at indgå i partnerskabet.

'Det er helt oplagt, at AKF skal være partner i Energispring', udtalte AKF’s administrerende direktør, Ino Dimsits. ’Vi arbejder i AKF meget seriøst med at reducere vores klimaaftryk og vi investerer derfor også masser af tid og ressourcer i at energirenovere, samt i at energioptimere driften af vores ejendomme. Det er en del af vores DNA at dele viden, data og erfaringer, men også at lade os inspirere af vores samarbejdspartnere og dygtige kolleger. Derfor er det også med stor glæde, vi ser frem til at indgå i partnerskabet og medvirke endnu mere aktivt til at udvikle fremtidens energirigtige ejendomme og til at arbejde mod en realisering af partnerskabets fælles indsats i Københavns Kommunes klimaarbejde’.


Ligeledes udtalte administrationschef i CEA Ejendomsadministration, Ken Jeppesen, at ’det er en stor dag for os i CEA Administration. Energi fylder meget hos os. Det kan vi mærke både i vores administration og hos kunderne ude i foreningerne. Det er også vigtigt at kunne benchmarke os op imod andre og vi er derfor meget glade for at komme med i partnerskabet'.

 

1675178840-geo-TroelsHeien_8505121

 

Hvad kan du gøre for at udnytte din varme bedre og spare penge?

 • Sænk temperaturen i din bolig. Ved at sænke temperaturen med bare 1 grad kan du spare ca. 5 % på varmeforbruget – og dermed på din varmeregning.

 

 • Sørg for at indstille dine radiatorer ens i hele boligen – det giver den billigste opvarmning.

 

 • Mærk på dine radiatorer, om de er varme i bunden. Hvis de er, betyder det, at du ikke udnytter varmen optimalt, og at du betaler for mere varme end du bruger.

   

Minimér dit elforbrug

 

 • Du kan spare penge ved at minimere dit strømforbrug mellem kl. 17 og 21. Udskyd fx energikrævende aktiviteter som tøjvask, tørretumbling og opvask.

 • Undersøg, hvor meget energi du bruger gennem dit forsyningsselskab, og hvornår du bruger mest.

 

 

Læs mere om Energispring her

 

TroelsHeien_8505045 high

Kontaktinformation

 • Energispring Sekretariatet
 • Njalsgade 13, 2300, København S
 • Tlf: 27 11 28 59
 • Web: https://energispring.kk.dk/
 • Email : energispring@tmf.kk.dk