<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Digital forandringsproces i Spaencom
Digital forandringsproces i Spæncom

Annonce

Digital forandringsproces i Spæncom

Implementeringen af de digitale redskaber er et vigtigt skridt i den digitale revolution, men afhænger meget af om alle parter i branchen er klar til at håndtere denne udvikling.

 

Digitale værktøjer er effektive, da det er muligt i den tidlige fase at minimere risikoen for fejl, mangler og kollisioner. BIM modellerne har potentiale til at reducere ressourceforbruget til projektering i byggeriet væsentlig, ved at skabe en infrastruktur for udveksling af information på tværs i branchen.

 

Denne udvikling er ikke noget, som kan klares af en enkelt aktør, men afhænger meget af en fælles interesse i at gøre processen mere effektiv ved brug af BIM. Når bygherren stiller krav om 3D projektering til arkitekten og rådgiveren opnås et bedre og mere optimeret projekt, og når så entreprenøren og leverandørerne af byggematerialerne også er med på vognen, så er der for alvor tale om en win-win situation.

 

Gevinster ved digitalisering

De seneste to år har Spæncom udviklet og implementeret BIM i projektering med henblik på at sætte gang i processen og skabe en gevinst for de samarbejdende parter i byggeriet.
Ved at kunne håndtere de digitale programmer effektiviseres arbejdsprocessen væsentligt, da fyldestgørende digitale modeller gør projekteringen væsentlig mere effektiv. Med digitale modeller skal der ikke optegnes på ny, da der kan bygges videre på en allerede opbygget bygningsmodel.

 

- Implementering af BIM redskaber, som f.eks. Revit eller Tekla, har en positiv indflydelse på optegningsprocessen og helhedsindtrykket af byggeriet, frem for den mere traditionelle 2D projektering som branchen har støttet sig op af førhen, udtaler Kim Schmeltz, som er BIM udvikler hos Spæncom.

 

Selvom Spæncom er afhængig af et fyldestgørende projektmateriale, kan gevinsten stadig tydligt ses ved benyttelse af digitale modeller.

 

- Vi får hurtigt et billede af bygningens udformning og elementernes kompleksitet, og dermed bliver optegningsprocessen væsentlig mere effektiv, forklarer Kim Schmeltz.

 

Mere effektiv byggeproces

Når elementerne bliver modelleret helt ned i detaljer, muliggøre dette en væsentlig mere effektiv koordinering blandt de projekterende parter, da kollisionskontroller for f.eks. VVS og ventilation nemt kan udføres på tværs af aktørerne og dermed sikre et mere effektivt og tidsbesparende forløb.

 

- Som elementleverandør opnår vi en stor gevinst i forhold til produktionen, da optegningen i 3D ikke mindst gør forståelsen for elementets udformning og kompleksitet væsentlig mere overskueligt, samtidig med at vi har mulighed for at kontrollere om armering og indstøbninger i realiteten kan passe ind i elementet, før tegningerne afleveres til produktionen, siger Kim Schmeltz.

 

Næste step er at få 3D modellerne integreret i produktionen, så tegningerne hentes frem på digitale platforme. Det er vi langt med og forventer gode resultater.

 

Spæncom

Kontaktinformation
Spæncom A/S
Akacievej 1
2640 Hedehusene
Tlf:+45 8888 8200
Email:   info@spaencom.dk
Digital-forandringsproces-i-Spaencom