20211216_120533_600

Hvorfor er der ikke en ”redningsbåd” på en bro?

 

Af John Bo Northroup

 

Vi kunne aldrig finde på at gå ombord på et stort skib uden redningsbåde. Alligevel accepterer vi tilsyneladende at bevæge os ud på en bro over åbent vand uden en tilsvarende sikring, hvilket undrer Scan Convert, der både projekterer og rådgiver inden for stål og aluminium.

 

20211216_115819_600

Der er fuld gang i anlægsarbejderne ved den store Femern-forbindelse mellem Lolland og Femern.

 

Det gigantiske ingeniør- og konstruktionsarbejde må på alle måder aftvinge respekt og anerkendelse, men hos Odense-virksomheden Scan Convert, der både projekterer og rådgiver inden for stål og aluminium, er der et bestemt aspekt ved broarbejdet, der vækker undren. Og det gælder ikke kun Femern-forbindelsen, men broer generelt.

 

Indehaveren, Jes Bo Rennebod, har fulgt utallige offentlige anlægsarbejder gennem tiden, og det undrer ham såre, at der næsten aldrig er indtænkt faldsikringsløsninger i forbindelse med broer.

 

- I Danmark opfører vi oftest broer over vand, og hvis du befinder dig ombord på et skib, vil der altid være redningsbåde og redningsveste i tilfælde af, at personerne på skibet må gå fra borde. Der er altså tænkt over, at der kan ske en ulykke til havs. Tilsvarende kan der på en bro være behov for at forlade broen, hvis der sker en alvorlig ulykke. Men hvorfor er der ikke en ”redningsbåd” på en bro – altså en faldsikringsløsning, spørger Jes Bo Rennebod. Hvorfor accepterer vi tilsyneladende at negligere sikkerheden på broer?

 

Når tendensen på alle andre områder går mod at øge sikkerheden vækker det undren, at sikkerhedsforanstaltninger for at forebygge faldulykker i forbindelse med broer, øjensynlig ikke bliver prioriteret.

 

Jes Bo Rennebod er selv inde på, at det kan skyldes, at vi er inde på et område, der ikke er normdækket. At der ikke er tradition for det.

 

 

Læs også: Scan Convert opfordrer til grundigere forarbejder i tilbudsfasen

 

20211216_121941_1600

 

Et konkret bud på en faldsikring

Men hvordan kan en faldsikringsløsning til broer se ud?

Det har Scan Convert et bud på. Firmaet har udviklet en faldsikringsløsning til stål- og betonbroer, der kan være med til at spare menneskeliv. Det kan f.eks. være ulykker ved kådhed, ved et trafikuheld på broen, når trafikanter ved brand eller lignende forlader køretøjet og hopper over rækværket i håb om redning. Eller ved brand på et tog, hvor passagerne må forlade toget for at søge i sikkerhed. Scan Converts faldsikringsløsning går under navnet Safe2Fall®.

 

Der er tale om en kassette i rustfrit stål, der kan variere i bredde fra 0,9 til 1,3 meter, og kan tilpasses yderligere i forhold til det konkrete behov.

 

På Scan Converts fabrik i Odense foregår både design, produktions- og montageprocesser. Det gør, at eventuelle ændringer og tilpasninger kan ske ganske hurtigt.

 

Scan Convert benytter en 3D-printet model af den udgave af Safe2Fall-løsningen, der vurderes at passe bedst til kundens konkrete behov.

 

- Den 3D-printede model kan man tage med ud i den virkelige verden i et passende størrelsesforhold. Det hjælper til at skabe klarhed om designfeatures og til at visualisere og anskueliggøre eventuelle ændringer, fortæller Jes Bo Rennebod.

 

Kassetten kan monteres med bærearme over eksisterende autoværn på en bro med bolte. På en stålbro kan kassetten boltes fast på siden af broen. Her er en laske indført for at sikre bærearmens styrke. På en betonbro bliver bærearme boltet fast på top og side. Også her er en laske med til at sikre bærearmens styrke.

 

20211216_120549_top

 

Kan holde i 40-50 år

Kassetten i faldsikringsløsningen er ganske stærk. Både kassette og bærearme er beregnet og valideret i henhold til DS/EN 1991-2 med tilhørende FEM-analyse. Derudover foretager Scan Convert individuel beregning fra projekt til projekt.

 

- Det er en stor fordel, at kassetten er i rustfrit stål. Alternativet er et plastnet, men en sådan løsning kan kun holde i omtrent fem år. En kassette i rustfrit stål kan efter alt at dømme holde i 40-50 år, siger Jes Bo Rennebod.

 

Safe2Fall® kan leveres med et alarmeringssystem, som bliver udløst, når der sker et fald. Systemet sender alarm til en cloud-tjeneste med besked om lokation og belastning ved faldet. Systemet indebærer automatiseret overvågning og alarmeringen anvender Low Power Wide-netværk, hvilket eliminerer krav til eksisterende infrastruktur i forbindelse med installation.

 

En af de virksomheder, der gerne tilbyder sig i forhold til arbejder på Femern-projektet, er projekterings- og rådgivningsvirksomheden Scan Convert.

 

Til Femern-anlægsarbejderne kan Scan Convert blandt andet tilbyde at levere:

- Støjskærme

- Portaler

- Skiltetavler

- Stålkonstruktioner

- Trapper

- Rækværk

- Glasrækværker

- Beregninger for at optimere projekter

- Specialkonstruktioner i stål og aluminium

- Faldsikring

 

Scan Convert tilbyder en fuld pakke med:

- Beregninger

- Design

- Optegning i 3D

- Dalux

- Stålarbejder

- Lakering og overfladebehandlinger

 

Scan Convert kan levere og montere alle de aftalte løsninger.

 

20211216_120853_1600

 

Læs også: Scan Convert vil øge sikkerheden, når havnen bliver et badeområde

 

Om Scan Convert

Den familieejede projekterings- og rådgivningsvirksomhed Scan Convert A/S bistår med grundige forberegninger på opgaver med stål og aluminium inden en endelig aftale om et bygge- og anlægsprojekt.

 

Virksomheden står også bag Absorb®-konceptet for støjskærme. Via absorption dæmper skærmene uønskede støjgener, typisk fra biler, tog og andre transportmidler. Desuden har Scan Convert udviklet sikkerhedsnettet Safe2Fall, som kan forhindre drukneulykker i havne og faldulykker fra broer.

 

Målet er at være blandt de bedste danske producenter og leverandører af sikkerhedsnet, støjskærme og fundering af stålsøjler til støjskærme og vejportaler.

 

Scan Convert A/S er certificeret i henhold til DS/EN 1090, som betyder at Scan Convert A/S må udføre dimensioneringer og projekteringer på stål- og aluminiumskonstruktioner og ligeledes certificeret i henhold til DS/EN ISO 3834, der er en internationalt anerkendt kvalitetsstyringsstandard til svejsevirksomheder.

 

Samtidig er Scan Convert dækket af både rådgiver- og produktansvarsforsikring.