<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Isola viser vejen til et toert sundt og sikkert hus gennem raadgivning og staerke produkter
.-.
Isola A/S

Annonce

Isola viser vejen til et tørt, sundt og sikkert hus gennem rådgivning og stærke produkter

Fugtsikring og energioptimering er afgørende for et godt helbred og indeklimaet i en bolig. Men spørgsmålet er så: Hvordan opnår man et tørt, sundt og sikkert hus? Det kan Michael Lindberg, markedschef hos Isola give svaret på.

 

Tekst af Alexander Tengbjerg

 

Der er i disse år et stærkt forøget fokus på energioptimering og nødvendigheden af helhedstænkning, når det gælder isolering og tætning af boligen. Og her er Isola blandt dem, der har taget teten som en førende fugtproblemløser med fokus på fugttætning, energioptimering og beskyttelse mod det farlige radioaktive grundstof radon.

 

Og efterspørgslen har været stor, da Isolas sikring af både ældre og nye huse, ikke alene bevarer husenes værdi, men ligefrem får den til at stige.

 

Læs også: Interview med Isolas markedschef Michael Lindberg: Byg bedre og enklere

 

”Tæt og komplet”

I kraft af de mange års know-how og velafprøvede produkter på det nordiske marked ved Isola om nogen, at det handler om værditilførsel og om at tænke hele vejen rundt for at sikre et tørt, sundt og sikkert hus. Derfor er Isolas produkter også skabt ud fra devisen ”keep it simple”. Det betyder, at f.eks. tagbelægning, undertage, dampspærre-tape og Radon-membraner skal være nemme og logiske at arbejde med:

 

- Det er en helhedstænkning. Hos Isola plejer vi at sige ”tæt og komplet”, og med de produkter og koncepter vi har, tænker vi faktisk hele huset igennem. Vi skal gøre det nemt for alle led i byggekæden, så vi hjælper til med at flytte udviklingen mod et bedre og mere effektivt byggeri. Vi vil gerne skabe værdi for slutbrugeren, og vores produktudvikling har solid baggrund i mange års nordiske klimaerfaringer. Netop derfor kan vi altid levere godkendte produkter, der kan begå sig i hele Norden, siger Michael Lindberg, markedschef hos Isola.

 

Gennemtestede produkter og god service

- Gennem flere årtier er vores produkter blevet anvendt i Norge, og der er derfor tale om veltestede og holdbare løsninger. I Norge har Isola desuden deltaget i forskellige energi- og udviklingsprojekter med fokus på videndeling og langsigtet produktudvikling, og virksomheden ligger i dag inde med stor ekspertviden inden for bl.a. radonsikring. Samtidig er hele Norden i dag hjemmemarked, hvilket betyder, at man også kan trække på viden fra de forskellige skandinaviske lande. En synergieffekt, der kun er kvalitetsfremmende. Og så handler det først og fremmest om dialogen med kunderne, fortæller Michael Lindberg og afslutter:

 

- Rådgivning og god service er vores nøgleord. Det handler meget om tillid. Vi er lydhøre over for ideer til forbedringer og udvikling. Og vi sørger for sparring og uddannelse omkring alle vores produkter, så vi kan møde både arkitekten, forhandleren, håndværkeren og slutbrugeren med respekt, ansvarlighed og en konstruktiv dialog.

 

 

Læs også: Interview med Jesper Larsen fra JL Byggeservice: Isola bidrog med en nem og effektiv tagdækning

 

Rådgivning lå til grund for valget af Isola

Netop det store fokus på rådgivning var også grunden til at man tog Isolas løsningskatalog i brug ved byggeriet af Beder Vandværk, der blev beklædt med Isola Isokraft, et ekstra kraftigt og robust diffusionstæt undertag, der bidrager til at vandværket kan modstå tidens tand:

 

Beder Vandværk er udformet som to sammenbyggede, teglbeklædte længehuse, med et imponerende tegltag og enorme træspær:

 

- Det er en spændende konstruktion, vi har arbejdet med. I begyndelsen skulle tagkonstruktionen bygges i stål. Men det viste sig, at træ var en billigere og mere bæredygtig løsning. Der var dog nogle udfordringer, for når man arbejder med træ på et vandværk, så skal man tage nøje højde for højdeluftfugtigheden, fortæller Per Kinly, byggeleder hos projektets underentreprenør Aalsrode Tømrerfirma.

 

Aalsrode Tømrerfirma valgte at bruge Isola Isokraft til tagkonstruktion, der er et ekstra kraftigt og robust diffusionstæt undertag, som giver taget fuld beskyttelse, selv uden færdig tagdækning. Men det var ikke alene de praktiske fordele ved Isola Isokraft, der fik Aalsrode Tømrerfirma til at vælge denne undertagsløsning. Derimod lå det store fokus på værdien af et godt samarbejde og grundig rådgivning:

 

- Isola vejledte os godt inden projektet, og mens vi var i gang, var vejledningen også rigtig fin. Vi skal jo stå inde for alt det, vi laver på det her projekt, og derfor er det rart, at vores leverandører er med til at lede projektet i en god retning. Bare en lille ting som at svartiden fra Isolas side var meget kort, er jo noget der hjælper os, når vi arbejder under stramme tidsplaner, fortæller Per Kinly og afslutter:

 

- Vi gider ikke de sælgere, der smutter så snart ordren er ekspederet. Produktkvaliteten er altid vigtig, men uden de rigtige medarbejdere til at hjælpe en på vej, ja så duer det bare ikke.

 

 

Kontaktinformation
Isola A/S
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
Tlf:70 20 80 52
Email:   isola@isola-platon.dk
isola