<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ambitioest pilotprojekt med Contiga s nyudviklede teglsandwichelementer
Contiga

Annonce

Ambitiøst pilotprojekt med Contiga’s nyudviklede teglsandwichelementer

Der har vist sig fin efterspørgsel efter de nye teglsandwich-facader, som giver flere attraktive fordele. Projektet i Vejlesvinget, Vallensbæk, er Contiga’s første projekt med teglsandwich-elementer.

 

Salgskonsulent Franz Petersen fra Contiga A/S Danmark fortæller:

 

– Det er ikke det første projekt af sin art, som vi har solgt, men det er det første, vi udfører, med vores nye teglsandwich - og det må siges at være temmelig ambitiøst volumenmæssigt, dét taget i betragtning. Trods dette er projektet forløbet rigtig godt, og har naturligvis været en interessant og lærerig proces. Projektet omfatter et karrébyggeri med 4 boligblokke, hvor der i den ene af blokkene er erhverv forneden, og boliger foroven. Resten af blokkene er rent boligbyggeri.

 

– Vi har manglet dette teglsandwich-produkt i sortimentet, hvor vi har kunnet konstatere, at efterspørgslen på et sådant produkt er steget det sidste års tid. Vi forventer helt klart, at det er noget, vi kommer til at arbejde rigtig meget med fremover. Det har krævet oprettelse af en helt ny og ret unik produktion, som kræver specialiserede medarbejdere. Elementerne bliver skræddersyet til det enkelte projekt, hvor elementerne tænkes ind af arkitekten. Man udvælger et murstensformat og forbandt af forskellig slags, får det genereret på et element, og arkitekten beslutter, hvordan væggene skal deles, så det kommer til at fremstå som de flotte facader, der ønskes. De nyudviklede teglsandwich-elementer giver et helt nyt perspektiv for, hvordan elementbyggeri kan være, fortsætter Franz Petersen.

 

Byggeriet har fået navnet Vallensbæk Gårdhaver, og er tegnet af gpp arkitekter. Projektet bliver DGNB-Certificeret i kategorien Guld.

 

Foto2_Datablad_Contiga_Vallensbæk_Fotokredit gpp arkitekter
Foto3_Datablad_Contiga_Vallensbæk
 
 

Læs også: Contiga-betonelementer til spektakulært BIG-byggeri i Billund

 

Et færdigt, banebrydende element til montering på pladsen

Contiga har ansat 11 nye, dygtige medarbejdere til at varetage det nye produkt i sortimentet. Hidtil har Contiga kun lavet beton-bagvæggene til sandwich-elementer, men nu udføres under tag disse komplette elementer med en facadeside med teglskaller. Der bygges en bagvæg med isolering, en forplade, der sættes teglskaller på, isættes vinduer, der laves sålbænk, og når det færdige element leveres på pladsen, er det fikst og færdigt og klar til montering.

 

– Dét, at vi limer teglskallerne på det stående element, giver et pænere resultat, end hvis man lægger teglen på, mens elementet ligger i bord, forklarer Franz Petersen, og fortsætter:

 

– Produktet kommer til at fremstå pænere og mere fejlfrit, når det fremstilles under tag og opvarmede, kontrollerede forhold hos os, fremfor når murer- og tømrerarbejde, vindues-isætning med videre foregår ude på byggepladsen i al slags vejr, og hvor flere forskellige håndværkere skal koordinere og udføre deres arbejde. Elementerne er lidt sværere at montere, men man sparer murere, tømrere osv. væk fra byggepladsen. Derved kan det indvendige arbejde i byggeriet påbegyndes langt tidligere end ellers. Man monterer stueplanet først, og allerede da kan det indvendige arbejde gå i gang, pointerer Franz Petersen og tilføjer, at det ikke er Contiga, som står for montagen.

 

Til det aktuelle projekt i Vejlesvinget i Vallensbæk har Contiga leveret 16.100 bruttokvadratmeter sandwich-vægge med teglskaller, og ca. det samme areal i indvendige vægge, hvor det drejer sig om færdige elementer i rå beton. Derudover har Contiga leveret 31.000 kvadratmeter huldæk, og 1.300 ton bjælker og søjler.

 

Foto4_Datablad_Contiga_Vallensbæk

 

Giver god synergi, især når der bygges i højden

Da elementerne kommer komplette med teglen og vinduerne monteret allerede i huset hos Contiga, spares stilladsarbejde på byggepladsen hos kunden, og det giver rigtig god synergi, når der skal bygges godt op i højden. De færdige elementer monteres blot, og man skal ikke vente på, at murere og tømrere bliver færdige på byggepladsen. Til projektet i Vallensbæk har Contiga solgt element-leverancen uden montage.

 

Foto5_Datablad_Contiga_Vallensbæk

 

Hurtig lukning og begrænsning af byggefugt

Når man bygger med Contiga’s nye teglsandwich-elementer, kan bygningen lukkes langt hurtigere, man begrænser byggefugt til et absolut minimum, og man bliver i stand til at opføre større boligkarréer på kort tid.

 

– Det afspejles til gengæld også i prisen, da det jo er et helt færdigt og komplet produkt, som blot kan monteres på byggepladsen. Alt er så at sige klargjort og afstemt på forhånd, konstaterer Franz Petersen.

 

– Det er en stor fordel produktions-, sortiments- og leveringsmæssigt, at vi hos Contiga har alt samlet på én adresse på vores fabrik, og vi spænder generelt bredt. Vi er glade for, nu også at kunne tilbyde de nye teglsandwich-elementer.

 

Kræver god planlægning

Projektleder David Strojek pointerer, at den nye element-type tager tid rent designmæssigt.

 

– Når disse færdige teglsandwich-elementer kommer til byggepladsen, skal de helst være fremstillet lige i øjet første gang, forklarer han, og fortsætter: - Designdelen tager tid. Man skal være tidligt ude, når man vælger design af teglen, idet man skal tage hensyn til teglværkets produktion, hvor de skærer og tilpasser teglskallerne. I det aktuelle projekt i Vallensbæk blev det ekstra kompliceret af, at der er lagt 2 forskellige farver teglskaller på elementerne. Der skal tænkes strategisk og bestilles tegl fra teglværket i god tid. Tiden skal prioriteres godt, hvor produktionen og sammensætningen af de enkelte dele skal gå op i en højere enhed. Der er tænkt rigtig meget over mange ting her, for at det endelige helhedsindtryk skal blive perfekt. Valg af teglfarve, bygherren og kommunen er inde over, så diverse regler for byplanlægning i lokalområdet overholdes, som de skal.

 

– Når de færdige teglsandwich-elementer skal produceres, skal det ske med den største nøjagtighed for at undgå synlige fuger, hvor elementerne bliver samlet. Vi synes, det er blevet et meget flot byggeri, med et helt nyt perspektiv på, hvordan sandwich-elementer kan være. Det er et ret banebrydende element til hurtig lukning af komplette facader, slutter David Strojek.

 

 

Fotokredit på visualisering af byggeriet: gpp arkitekter.

Fotokredit på produktionsbilleder: Contiga A/S Danmark.

 

Kontaktinformation
Contiga A/S
Mads Clausens Vej 58
6360 Tinglev
Tlf:72 17 10 00
Email:   info@contiga.dk