<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> S dan bruger konstrukt ren REVIT v rkt jerne fra Tagh ndbogen
Sådan bruger konstruktøren REVIT-værktøjerne fra Taghåndbogen

Annonce

Sådan bruger konstruktøren REVIT-værktøjerne fra Taghåndbogen

For bygningskonstruktør Christian Warming er færdige materialefiler i 2D og 3D lig med en nemmere arbejdsdag. Filerne, der er bygget op med både overflader og underliggende konstruktion, kan nemt copy-pastes ind i projekter – og det frigiver tid til andre opgaver.


Siden år 2000 har GINNERUPARKITEKTER A/S i Horsens arbejdet med projektering i 3D, og de sidste otte år er alle projekter projekteret i 3D i tegneprogrammet REVIT.
 
De 17 medarbejdere på tegnestuen håndterer bygge- og planlægningsprojekter inden for blandt andet nybyggeri, renoveringsopgaver og rådgivning. Når der skal detail-projekteres, havner en god del af projekterne på bordet hos bygningskonstruktør Christian Warming. Og her er færdige materialefiler på tagpapløsninger blevet et værdifuldt hjælpeværktøj i hverdagen:
 
- Det at have færdige beskrivelser og filer liggende i vores database, betyder at min arbejdsdag bliver nemmere. Jeg kan koncentrere mig om at få bygningen til at hænge sammen og lave noget materiale, som man kan bygge efter, og så ikke bruge tiden på at lave tagpapdetaljer eller opfinde nye løsninger, når de allerede findes, fortæller Christian Warming.
 

Enkel copy-paste-proces      

Noget af det, der sparer rigtig meget tid på tegnestuen, er at materialefilerne fra Phønix Tag Materialer er lige til at hente ind i projekteringsmaterialet med de rigtige overflader på.
 
- En typisk proces for mit vedkommende er at åbne det specifikke projekt og derefter åbne Phønix Tag Materialers fil og gennemgå de detaljer, som kræver en løsning i forhold til tagpap. Så kopierer jeg 2D-detaljerne direkte fra Phønix Tag Materialer og over i min fil – det er bare CTRL-C og CTRL-V, fremhæver Christian Warming.
 
Han understreger samtidig, at de digitale tagpap-filer er med til at sikre, at detaljerne lever op til både producentens vejledninger og mange års erfaringer på området.
 

Siden år 2000 har GINNERUPPARKITEKTER A/S i Horsens arbejdet med projektering i 3D, og de sidste otte år er alle projekter projekteret i 3D i tegneprogrammet REVIT.   

Læs også: Interview med Jens-Jørn Hunderup fra Phønix Tag Materialer: Grønne tage dræner vandet væk
 

Også underliggende konstruktion

En af de store udfordringer for bygningskonstruktøren er at få løst alle detaljer, så de er i orden både holdbarhedsmæssigt og juridisk. Her er det guld værd, at Taghåndbogens filer også dokumenterer forskellige løsninger i den tagkonstruktion, som tagpaptaget hviler på:  
 
- Filerne indeholder ikke bare tagmaterialerne, men er bygget op med hele den underliggende konstruktion, så der både er en løsning med bjælkespær og isolering og en løsning med varmt tag, hvor man har den bærende konstruktion liggende under et lag isolering, og så har tagpappet liggende ovenpå.
 

Udviklet i samarbejde med brugerne

Som bygningskonstruktør lægger Warming desuden vægt på, at Phønix Tag Materialers filer er udviklet i samarbejde med dem, der bruger dem til daglig. GINNERUPARKITEKTER A/S har været med til at levere input til udarbejdelsen af materialefilerne, og det viser sig i anvendeligheden.
 
- Det er lige til at implementere i et projekt – det er hurtigt at klippe over og fungerer sammen med den måde, vi arbejder på som tegnestue, slutter Christian Warming.
 
Se også: Christian Warming fortælle mere om brugen af REVIT-filer fra Taghåndbogen
 
Phonix-Tagmaterialer

Phønix Tag Materialer

Vores miljøprofil handler for os om mere end bare at kunne tilbyde nogle "grønne" produkter. For os handler det om totalbilledet, om alle de omkringliggende processer og ikke mindst om indstilling, oprigtighed og gennemsigtighed. Og netop de værdier forsøger vi hos Nordic Waterproofing DK at implementere i alt, hvad vi gør.

 

Vi har igennem mange år haft rigtigt stort fokus på at optimere miljørigtigt på forskellige parametre omkring virksomheden - og vi har det stadig. Vi er kommet langt, men vi kan altid blive bedre – det kræver udviklingen og det kræver vi af os selv.

Kontaktinformation
Phønix Tag Materialer
Vester Allé 1
6600 Vejen
Tlf:79 96 21 21
Web:
Email:   info@phonixtagmaterialer.dk