<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny tagpap renser luften
.-.
Phønix Tag Materialer

Annonce

Ny tagpap renser luften

Ny tagpap fra Phønix Tag Materialer neutraliserer luftens skadelige kvælstofilter, såkaldte NOx-partikler, til gavn for sundheden.

 

Phønix Tag Materialer i Vejen lancerer en ny tagpap ved navn Bituflex NOXOUT, der nedbryder NOx-partiklerne, som kommer fra trafikken og anden forbrænding.

 

Bygningens tag skaber dermed aktivt et bedre miljø hver eneste dag, uden at bygherren eller beboerne behøver at løfte en finger. Det er et intelligent byggemateriale, siger salgs- og marketingdirektør Kenneth Vraa fra Phønix Tag Materialer:

 

- Vi har udviklet den NOx-reducerende tagpap NOXOUT, fordi NOx-partiklerne er et stadigt stigende problem fra blandt andet brændeovne, lastbiler og virksomheder. Det er vigtigt at nedbryde NOx-partiklerne, inden de ender i lungerne eller forårsager smog og syreregn. NOx har været meget omtalt i forbindelse med de såkaldte dieselskandaler i bilindustrien, siger Kenneth Vraa.

 

Den særlige tagpap NOXOUT nedbryder luftens giftige NOx-partikler

 

Læs også: Interview med Kim B. Kristensen fra Phønix Tag Materialer: Grøne tage skaber større biodiversitet i Københavns nye bydel

 

Virksomheden har tidligere lanceret en NOx-reducerende tagpap ved navn Lessnox, men det nye produkt er seks gange bedre end den tidligere tagpap.

 

- Hvis man monterer NOXOUT på 1.000 kvm tag, neutraliserer det i løbet af et år NOx svarende til 175.000 kilometers kørsel pr. år med en benzinbil. Det er en klar forbedring, siger Kenneth Vraa.

 

Det øverste lag på tagpappen belægges med titandioxid, som så at sige rækker naturen en hjælpende hånd. I forvejen sørger solens UV-stråling for at nedbryde en del af de farlige partikler, men den særlige belægning på NOXOUT-tagpappen sætter ekstra fart på nedbrydningen på samme måde som en katalysator i en bil.

 

NOXOUT kommer i farven hvid. Derfor reflekterer NOXOUT varm og er med til at nedsætte ophedningen af byrummet.

Kontaktinformation
Phønix Tag Materialer
Vester Allé 1
6600 Vejen
Tlf:79 96 21 21
Email:   info@phonixtagmaterialer.dk
Phonix-Tagmaterialer