<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Et godt og sundt indeklima sikres med behovsstyret energioptimeret ventilation
LS control

Annonce

Et godt og sundt indeklima sikres med behovsstyret, energioptimeret ventilation

I sommerens løb har de fleste kunnet sikre sig masser af frisk luft med åbne vinduer, når ikke aktiviteterne kunne rykkes udenfor. Med vinterens komme er vi dog alle mere indendørs, og vinduerne lukkes for at spare på varmen og undgå træk.

 

Det sætter krav til et godt ventilationsanlæg for at sikre indeklimaet fortsat er behageligt og ikke mindst sundt at opholde sig i. Et godt ventilationsanlæg er dog kun godt, hvis det både er optimeret for mindst muligt energiforbrug, og samtidig sikrer komforten med frisk luft i rette temperatur. Hos LS Control har man udviklet en række styringer til netop at sikre komforten ved hjælp at behovsstyret ventilation.

 

Det kan sikres helt enkelt

LS Control har udviklet de helt enkle styringer, der indstilles efter ønsket CO2 og temperatur maksimum. De sikrer, at hvis temperaturen eller CO2 niveauet stiger over det maksimale, så skrues der op for ventilationen. Dermed er rummet igen velventileret og behageligt at opholde sig i. Da ventilationssystemet derfor ikke kører mere end nødvendigt, optimerer selv den meget enkle løsning energiforbruget. LS Control kalder den helt enkelt en CO2 og temperatur regulator.

 

1-CO2_enkel

 

Brugerne kan være medbestemmende

Hvis der ønskes en løsning, hvor brugerne selv har mulighed for at indstille på temperatur og acceptabelt CO2 niveau samt aflæse de aktuelle værdier, har LS Control også udviklet enkle regulatorer til dette formål. Disse regulatorer har også den fordel, at der kan tilsluttes en pressostat, som filtervagt. På den måde får brugeren signal om, at det er tid at udskifte/rense filteret i ventilationssystemet. Når filteret er rent kører anlægget bedre og bruger mindre energi, samtidig med der selvfølgelig også sikres, at luften, der kommer ind i lokalerne, er af højere kvalitet. Disse enkle regulatorer kalder LS Control BasicRegulate.

 

Læs også: Interview med ‘Indeklimakrigeren’: Luftkvalitet per smartphone på Bornholms skole

 

Komfort og sundt indeklima kan dog afhænge af meget mere end CO2 og temperatur

Luftfugtighed kan også spille ind på oplevelsen af indeklimaet. Derfor har LS Control også udviklet en styring, der ved tilslutning af forskellige sensorer, kan regulere efter flere parametre. Samtidig gives mulighed for at køre med nedsat drift på ventilationsanlægget på selvvalgte tidspunkter af døgnet og ugen. Denne styring kalder vi en MultiController, da den netop har mange muligheder for at regulere ventilationen efter lige præcis de ønsker og behov, der er i det enkelte lokale. De forskellige parametre og indstillinger aflæses, og foretages, direkte på MultiControllerens display.

 

Løsningerne er altså mange, så der er ingen grund til at leve med et dårligt indeklima med højere sygefravær til følge.

 

 

Kontaktinformation
LS Control A/S
Industrivej 12
4160 Gelsted
Tlf:45 5550 5550
Email:   lsc@lscontrol.dk