<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
146830

SNØ, Norges første indendørs skihal

SNØ ligger på Lørenskog og er Norges første indendørs skihal. Lige nu er det den længste i verden. Selve skianlægget udgør bygningens "kolde zone", hvor temperaturen indvendig ligger på ca. - 4 °C kontinuerligt. Vægge og tag står direkte på et bearbejdet, snedækket terræn. På bakken med permafrost og ultimativt sneføre er der skilifte, tre nedkørsler, børnebakke, område til freeski og isklatring. Ud over dette er der i taget ophængt et løjpesystem til langrend både til klassisk og skøjtning.  

 

Mod syd har SNØ også en "varm zone". Dette omfatter en bygning i seks etager med et stort atrium over fire etager. Dette indeholder garderobeanlæg, adgangszoner og bespisning. Her er der også tjenester, indkøbsarealer og service relateret til vinteridræt. 

 

"Vi ønskede os facadeelementer, som let kunne bearbejdes, og som kunne opretholde en indetemperatur på - 4 °C hele året, også på sommerens varmeste dage."

Øystein Rognebakke, Daglig leder hos Halvorsen & Reine

 

146831

 

Skibakke med en skal over

"SNØ-anlægget er i alt 45.000 kvm og meget velegnet til det terræn, det ligger i," siger Øystein Rognebakke. Han er daglig leder hos Halvorsen & Reine. – Normalt har bygninger et gulvniveau eller en grundmur, men denne bygning står direkte på bakken. Således blev husets form, tag, gesims og facade et resultat af det terræn, det skulle ligge i. Og det var en udfordrende arkitektopgave.
 
– SNØ er den første bygning af sin slags her i landet og er på mange måder enestående også internationalt, fortæller Rognebakke. – Så der opstod mange udfordringer undervejs i dette projekt, både for os, totalentreprenøren Betonmast og de øvrige involverede. Men dem håndterede vi fint, og bygningen stod færdig til tiden.

 

Strenge krav til god isolering

Det blev tidligt besluttet, at facaden på SNØ skulle bestå af sandwichelementer.
– Facaden skulle være både funktionel og æstetisk, siger Rognebakke. – Vi ønskede os facadeelementer, som let kunne bearbejdes, og som kunne opretholde en indetemperatur på - 4 °C hele året, også på sommerens varmeste dage. Derfor stillede vi strenge krav til facadeelementernes tæthed og tekniske løsninger.
 
Valget faldt på 100 mm Quad Core-paneler fra Kingspan, som er en sandwich bestående af stålplader yderst og et lag af isolering i midten. Borg Bygg fik til opgave at montere disse paneler på SNØ-bygningen.
– Vi monterer mindst et par hundrede tusinde facadepaneler om året, og de fleste af dem er fra Kingspan, oplyser daglig leder Kent-Arild Martinsen fra Borg Bygg. – Facaden på SNØ var i alt 15.000 kvm, men det, der gjorde dette job meget specielt, var, at bygningen lå op ad en bakke.
 
 
146833
 

14 meter lange Quad Core-paneler monteret vertikalt

– Lige fra starten planlagde vi og Betonmast, hvordan vi bedst kunne gennemføre monteringen af Quad Core-panelerne, siger Martinsen. – Vi fik bl.a. lavet flere plateauer til kranbiler og lifte op ad bakken, hvor bygningen skulle stå, så panelerne let kunne løftes på plads.
 
– Quad Core-paneler blev monteret stående?
 
– Ja, og da de skulle tilpasses det ujævne terræn, skulle næsten alle have forskellig længde. De længste paneler var på 14 meter, svarer Martinsen. – Dette er usædvanligt og gjorde projektet lidt kompliceret. Alligevel gik alt utrolig godt. Vi fik Kingspan til at pakke panelerne efter vores beskrivelser og levere dem præcis på det sted, hvor vi ønskede dem på byggepladsen.
 
– Der er to grunde til, at panelerne blev monteret stående, indskyder Rognebakke. – For det første er det Quad Core-panelerne, der udgør SNØs facadeudtryk. Vi var ivrige efter at få en rytme med forskellige farvetoner vertikalt på facaden, og det krævede stående paneler.
 
– Den anden årsag var, at vi her ikke havde nogen horisontal grundmur, og bygningen skråner jo hele vejen. Hvis vi skulle have lagt elementerne horisontalt, ville det være blevet til utrolig meget tilskæring, siger han.
 
Quad Core med 100 mm tykkelse var mere end godt nok.– Quad Core har så god en U-værdi, at en tykkelse på 100 mm var tilstrækkeligt til dette anlæg, siger Martinsen. – Det ville være blevet mere besværligt for os, hvis vi skulle have brugt tykkere – og dermed tungere – paneler i disse store dimensioner. Så vi er utrolig tilfredse med, at der findes et sådant produkt som Quad Core.
 
 
146834

Kontaktinformation