<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
kingspan_indefra

Kingspans: Ét system - en række af fordele

Kingspans isolerede tag- og vægsystemer er velegnede til bygninger, hvor udtrykket spiller en rolle, samtidig med bygningen stiller visse krav til eksempelvis brandsikkerhed, akustik, lys og isolering. Løsningen kan forarbejdes på byggepladsen, hvilket giver lave byggeomkostninger og en hurtig konstruktion.

På Vejlskovgaard har man skabt et pionerprojekt, der skal tjene som inspiration for fremtidens landbrugsbygninger. Både tag og facade er udført med Kingspan Sandwichpaneler, hvilket ifølge Thomas Offenberg fra Kingspan Danmark blandt andet skyldes materialets lysgennemtrængning:

- Bygningen virker åben og imødekommende, og ved at have en stald med meget ovenlys, så får landmanden en roligere besætning. En anden fordel ved at have tag og facade i samme materiale er, at bygningen hænger bedre sammen – der er ingen udhæng, og vandet glider nemt af.


Sandwich-panelerne fås i alle RAL-farver, og bygherre valgte at holde panelerne i en mørk farve, der både på nært hold og langt fra passer i terrænet.


Indeklima er i højsædet

Kingspans paneler hovedsagligt kendt for deres gode brandisoleringsevne, men beskyttelse mod brand er kun én af flere gode egenskaber, som systemet besidder.

Sandwichpanelerne er isoleret med IPN og PUR og mineraluld, samt et komplet sortiment af tilbehør. I Vejlskovgård-projektet har man forsøgt at skabe et behageligt indeklima, hvor der en konstant temperatur, og hvor man undgår kondens på undersiden af taget.
 


Højere byggehastighed

I dag er der fokus på en effektiv byggeproces – i særdeleshed på omfangsrige byggerier – og Kingspans præfabrikerede enkeltkomponentsystemer optimerer byggehastigheden og reducerer omkostningerne. Thomas Offenberg udtaler:

- Panelerne er 21 meter lange og op til 1,2 meter bredde, og på trods af størrelsen er de lette og kan holde til store flyt. Herved kan man lægge op i store mængder, hvilket giver en hurtig montage.  Samtidig kan systemet tilpasses på byggepladsen, så man har friheden til at skabe unikke løsninger.Kingspan i Danmark og resten af verden

Kingspan tilbyder en komplet byggeløsning, der kan skræddersyes til det enkelte projekt, hvor alle eventuelle behov fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og developer imødekommes.

Kingspan koncernen er i dag verdens førende producent af tag- og vægpaneler, og der er anvendt og konstrueret over 200 millioner kvadratmeter af virksomhedens isolerede tag- og vægsystemer over hele verden.

Produktkvaliteten er sikret ved at anvende velrenommerede og testede råmaterialer, højteknologiske produktionsteknikker og omfattende tests, der lever op til nationale og europæiske standarder. Alle Kingspans produkter er fremstillet, så de lever op til EN ISO 9001:2000's kvalitetssikring.

Virksomheden har siden 2007 været på det danske marked, og for at kunne gøre sig gældende på international plan har virksomheden fremstillings- og distributionsvirksomheder over hele Europa, Sydøstasien, Australien, New Zealand og Nordamerika.

Kontaktinformation