<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
ISO-hero-image

Kingspan Insulated Panels modtager ISO 37301-certificering

Hvad er ISO 37301? Hvorfor er CMS'er vigtige? Hvad indebærer det at opnå ISO 37301? Det finder du svaret på her.

 

Som en del af vores konstante forpligtelse til at sikre høj kvalitet, bæredygtighed og løbende forbedringer har Kingspan Insulated Panels påbegyndt og opnået en ISO 37301-certificering på vores finske produktionsanlæg i Kankaanpää.

 

Som byggevareproducent forstår vi vigtigheden af eksternt tilsyn.  Selvom vi altid har bestræbt os på, at efterleve gode compliance-processer, er det ikke nok blot at have disse interne procedurer på plads. Når vi holdes ansvarlige gennem uafhængig tredjepartsverificering betyder det, at vores kunder, forsyningskæde og medarbejdere kan være sikre på, at vi opretholder de høje standarder, som vi har sat os for at opfylde, såvel lovkrav som frivillige initiativer. Opnåelsen af ISO 37301-certificeringen er en bekræftelse af vores medarbejderes positive adfærd og den lovlydige kultur, som vi er så stolte af at være en del af.

 

ISO 37301-certificeringen kommer i tillæg til vores andre tredjepartsverificerede certifikater, herunder ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 (sundhed og sikkerhed) og ISO 50001 (energistyring).

 

Hvad er ISO 37301?

 

Standarder, der er udviklet af International Organization for Standardization (ISO), er udarbejdet af tekniske komitéer fra en verdensomspændende sammenslutning af standardiseringsorganer. Resultatet er et globalt ekspertiseniveau med hensyn til disse vigtige frivillige standarder, som dækker en bred vifte af emner. ISO 37301:2021 er standarden for compliance management-systemer (CMS'er). Den blev offentliggjort den 13. april 2021 og erstatter ISO 19600:2014 med tekniske revisioner og et større fokus på en harmoniseret struktur for standarder for styringssystemer.

 

En vigtig forskel i forhold til den oprindelige standard er, at det er en type A-standard for styringssystemer, hvilket betyder, at certificering kan opnås ved at gennemgå en overensstemmelsesvurdering via en uafhængig tredjepart. Den kan også integreres i andre vigtige standarder såsom ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø). Endelig bidrager den til FN's mål for bæredygtig udvikling: nummer 8 (anstændigt arbejde og økonomisk vækst), nummer 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund) og nummer 16 (fred, retfærdighed og stærke institutioner).

 

Et vigtigt aspekt ved ISO-certificering er den løbende treårige kontrolproces, som sikrer, at de systemer og processer, der indføres for at opnå certificeringen, reelt integreres i virksomhedens kultur og holdes ajour.

 

Hvorfor er CMS'er vigtige?

 

I en stadig mere kompleks verden er det afgørende for virksomheder at kunne gøre deres produkts kvalitet og pålidelighed synlig, og at vise, at de tager hensyn til deres indvirkning på samfundet og miljøet. Compliance management-systemer er værktøjer, der hjælper med at sikre, at organisationer kan leve op til disse ambitioner. ISO 37301 giver vejledning i og en klar ramme for udviklingen af et effektivt CMS samt dokumentation for, at det implementeres på en måde, der er både troværdig og certificerbar.

 

De vejledende principper for et godt CMS er beskrevet i ISO 37301:2021 og omfatter integritet, god ledelse, proportionalitet, gennemsigtighed, ansvarlighed og bæredygtighed.

 

Effektiv forpligtelser kan demonstreres ved at integrere disse kerneværdier i, hvordan organisationen fungerer, ikke bare som formelle eller uformelle processer, men i dens kultur og medarbejdernes adfærd på alle niveauer. Det øger til gengæld interessenternes tillid, forbedrer virksomhedens omdømme og åbner dørene for nye muligheder. I tilfælde af uoverensstemmelser kan CMS også give værdifuld dokumentation for, at en organisation har overholdt alle lovkrav og handlet med integritet.

 

Hvad indebærer det at opnå ISO 37301?

 

Det er en streng proces, der er opdelt i seks kerneelementer: organisationens kontekst, ledelse, planlægning, støtte, drift, præstationsevaluering og forbedring. Det sidste aspekt indebærer ikke kun at identificere områder, der ikke opfylder standarderne, men også at se efter løbende forbedringer. Hvert element har fokus på flere forskellige områder. For eksempel undersøger "drift" den driftsmæssige planlægning og kontrol, etablering af kontroller og procedurer, indberetning af bekymringer og undersøgelsesprocesser. Kravene for hvert eneste af de forskellige elementer skal være opfyldt for at opnå certificering. Dog kan såvel vejledningen som kravene tilpasses, så de passer til størrelsen og kompleksiteten af den organisation, der vurderes.

 

 

Kontaktinformation