<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
136593

Data og digitalisering: Optimering af materialespecifikationer, cirkularitet og strømlining af bygninger og konstruktioner

Data og digitalisering skaber cirkularitet inden for byggebranchen.

Kingspan er fortaler for, at byggebranchen udvikler innovative løsninger for at kunne sænke CO2-udledningen. Det kræver en systematisk ændring i, hvordan byggematerialer produceres, specificeres og transporteres, samt hvordan bygninger designes, konstrueres, betjenes og i sidste ende dekonstrueres. Ændringerne kommer til at skabe en platform for øget cirkularitet inden for byggesektoren, skabe fokus på den indlejrede værdi i materialer, samt facilitering af renovering, genbrug og genanvendelse.


Begrebet Building Information Models of Modelling (BIM) har eksisteret siden 1980'erne, men i takt med at der gøres større og større fremskridt inden for innovativ IT og lagring af data i skyen, bliver det i stigende grad den største. drivkraft for produktivitet, effektivitet og sporbarhed. I det byggede miljø kan BIM-modeller skaleres op til arbejdende realtidsmodeller af bygningen, såkaldte Digital Twins (DTs).

Det betyder, at de folk der nedtager, renoverer eller forbedrer ejendomme for første gang kommer til at vide lige præcist, hvad der er blevet installeret, og hvordan mængden af genindvundet materiale maksimeres. De kommer til at gøre renoveringer til en forudsigelig proces, frem for et omfattende spil russisk roulette, og omdanne nedrivningspladser til steder med ressourcer frem for spild. På den måde vil det blive demonstreret, at der er langt mere værdi og flere muligheder i bygninger, end vi nogensinde havde forestillet os.

 

Læs hele vores artikel om statusrapporten for Fremskridt mod nul CO2 udledning på engelsk ved at klikke her.

Kontaktinformation