<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1598347952-4oo4garuKingspanCommitmentsToaBetterFuture_spotlightimage

Bianca Wong fra Kingspan Group: Vi er nået en afgørende skillevej

Indlæg af Bianca Wong, Global Head of Sustainability, Kingspan Group

 

Vi er nu gået ind i 2020'erne og har nået en afgørende skillevej, når det drejer sig om vores klimaindsats. Selvom der har været større opmærksomhed og fart på klimaforandringerne i de seneste år, har det ikke resulteret i en øget indsats.  FN's Emissions Gap Report 2019 fremhævede, at vi nu er ved at gå glip af muligheden for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C ved udgangen af dette århundrede.  Vores handlinger i dette årti vil få omfattende konsekvenser for både planeten og vores samfundsmæssige velvære.  Samlet set skal vi gennem forpligtelser, stærkere politikker og handlinger nu reducere udledningerne med 7,6 % hvert år mellem 2020 og 2030. At tackle denne enorme udfordring kræver en hurtig transformationsindsats i alle sektorer.

 

En stor del af udfordringen er, at vi som samfund ikke har forpligtet os til at reducere udledningerne.  Vi bliver nødt til at forpligte os til det for at beskytte vores fremtid. For dem af os i byggesektoren ved vi, at vores branche er en af de største bidragydere til CO2-udledninger globalt.  I dag udgør opførelse og drift af bygninger 36 % af det globale energiforbrug og 39 % af klodens energirelaterede CO₂-udledninger[1]. Vi forbruger overdrevne mængder af ekstraherede ressourcer og er ansvarlige for ca. 30 % af alt affald til deponering på verdensplan.  Med det globale gulvareal, der forventes at være fordoblet i 2060, og det stigende energiforbrug, er denne tendens på randen til at accelerere. Det er klart, at der er en enorm uudnyttet mulighed i det byggede miljø til at hjælpe med at tackle klimaudfordringerne, og vi vil gerne spille vores rolle i at hjælpe med at gøre det.

 

billede 1

 

Det næste trin på vores rejse er Planet Passionate – vores nye 10-årige globale bæredygtighedsprogram, der sigter mod at påvirke tre globale problemstillinger: Klimaforandringer, cirkularitet og beskyttelse af vores naturlige verden. Vores overordnede mål er:

 

  • At reducere vores miljøaftryk markant, mens vi fortsætter med at udvikle vores globale forretning
  • At forbedre vores produkters indvirkning på miljøet yderligere
  • At give et meningsfuldt bidrag til opnåelsen af FN's bæredygtige udviklingsmål (SDG'er).

 

Det næste trin på en rejse, der begyndte for næsten 10 år siden

Vi begyndte vores koncerns bæredygtighedsrejse tilbage i 2010, inspireret af de nye krav i EU's EPBD-direktiv (Energy Performance of Buildings Directive). For at alle nye bygninger skal være ”næsten nul-energibygninger” i 2020 begyndte vi vores Net Zero Energy-program* (NZE). Vi har lært meget i løbet af det sidste årti og har gjort betydelige fremskridt med hensyn til energieffektivitet ved at implementere flere store energiprojekter i vores virksomhed – vi genererer over 34 GWh fra elleve forskellige vedvarende energikilder og har øget vores indkøb af vedvarende elektricitet og certifikater for vedvarende energi. Vi er godt på vej til at nå vores mål i år. 

 

Da vi nærmede os afslutningen af programmet, begyndte vi at engagere flere interessenter lige fra fabriksmedarbejdere til klimaforskere til at give input og feedback. Vi lavede en grundig analyse og vurderede de grundlæggende årsager til de mest materielle virkninger af vores forretning og industri. At udvikle en strategi, der gør det muligt for os at støtte og trives i en lav kulstoføkonomi, fremskynde vores produktinnovation og arbejde sammen med industrien for at realisere systemiske ændringer.

 

Læs også: Interview med adm. direktør i Kingspan Panels, Per Røddik: Dansk byggeri kan isoleres bedre

 

Planet Passionate 2030

Vi mener, at klare mål driver handling. Vi har sat 12 mål om at skabe hurtige forandringer i hele vores forretning.  Gennem Planet Passionate vil vi bruge mere vedvarende energi (købt og selvgenereret), opnå netto-nulkulstofproduktion på tværs af vores globale operationer og hjælpe vores medarbejdere med at starte deres transportrejse med nul-udledninger.  Vi vil sende nul affald til deponering og genanvende forbrugsplastaffald til højtydende isoleringsprodukter. Vi vil øge vores brug af indsamlet regnvand og støtte havoprydningsprojekter over hele verden.

 

Selv om det fortsat er en integreret del af vores program at adressere vores egne direkte indvirkninger, har vi lært, at det er vigtigt at tackle indvirkninger på værdikæden for at kunne skabe meningsfulde forandringer. I 2018 bekræftede vi vores videnskabsbaserede mål, herunder et omfang 3-mål om at reducere udledningen af drivhusgas. Målet sigter mod at tackle op- og nedstrømsudledninger inden for vores værdikæde. For at nå målet hurtigere har vi sat vi et andet mere aggressivt omfang 3-mål som en del af Planet Passionate, som sigter mod at gøre det muligt for os at reducere vores opstrømsudledninger og det legemlige kulstof i vores produkter markant. Da omfang 3-udledninger er uden for vores direkte kontrol, forventer vi, at disse mål vil være meget vanskelige, men vi må ikke desto mindre samarbejde med vores forsyningskæde om at nå disse mål.

 

Ved at tage disse handlinger vil vi ikke kun reducere vores virksomheds indvirkning på planeten men også forbedre de miljømæssige fordele ved vores produkter. Ved at gøre dette har vi til formål at hjælpe med at etablere livsvarige lav-kulstofbygninger. Vi er i øjeblikket ved at udvikle vores detaljerede køreplaner, strategier og tidsplaner til at styre og spore vores fremskridt. Vi planlægger at offentliggøre vores fremskridt gennem en ny årlig Planet Passionate-rapport, CDP, RE100 og vores Science-Based Target Initiative.

 

Kingspan_Planet_Passionate_Our_Targets_Graphic_1800x630px_dk

 

Samarbejde

De udfordringer, vi står overfor, kræver enorm forandring – ofte på et systemisk niveau. Vi mener, at disse kun kan imødekommes gennem ægte samarbejde og partnerskab. Kingspan er del af adskillige vigtige initiativer, der sigter mod at opnå industrielle forandringer, herunder Ellen MacArthur Foundation og World Green Building Councils Net Zero Carbon Building Commitment sammen med deres Advancing Net Zero-projekt. Vi støtter også organisationer som Born Free Foundation, der arbejder for at beskytte den naturlige verden, og vi vil fortsætte med at opskalere vores globale handling gennem hele programmet.

 

Vi styrker vores medarbejdere

Vi mobiliserer vores energiske og talentfulde kolleger for at hjælpe med at fremskynde vores program og indvirkning.  Vi mener, at bæredygtighed er en sag, der er vigtig for vores medarbejdere, så vi vil gerne hjælpe dem med at blive en del af Planet Passionate både på arbejde og derhjemme. Vi skaber flere muligheder for at blive aktivt involveret, herunder et Champions Network, et "idéfeed", der forbindes direkte til vores bæredygtighedsteam, og et programværktøj, der gør det muligt for alle at lære om og udvide programmet i hele vores forretning. Vi vil lave regelmæssige fremskridtsopdateringer og vil bruge eksisterende årlige begivenheder såsom vores Leverandørdage til at hjælpe med at udvikle løsninger. Det interne svar til dato har været ekstremt positivt, og vi forventer fuldt ud, at vores medarbejdere vil hjælpe os med at klare denne udfordring.

 

Vi hjælper vores kunder med at blive en del af Planet Passionate

Vi tror, at vores vigtigste bidrag til at støtte klimahandlingerne kommer fra at hjælpe vores kunder med at reducere deres forbrug af kulstof i deres bygninger rundt om i verden. Vi vil fortsætte med at innovere ved at forbedre vores eksisterende produkter og bringe nye løsninger til markedet, der vil hjælpe med at spare energi, kulstof og vand i bygninger i årtier fremover.  

 

Vi skal arbejde sammen for at erstatte den gamle lineære tilgang til byggeri og for at integrere nye lav-kulstoftilgange til design, opførelse og drift af bygninger. 

 

Sidste år åbnede vi vores nye globale IKON-innovationscenter for ekspertise inden for forskning og udvikling.  Det er en forskningsbygning med fokus på at finde løsninger på globale problemer gennem avancerede materialer og digitale teknologier. IKON vil arbejde sammen med universiteter, forskningsinstitutioner og branchepartnere på tværs af en række områder for at skabe nye og bedre løsninger til vores byggemiljø.

 

Omfanget af ændringer, der kræves inden for en meget kort tidsramme, er enorm. Vi står alle over for en stor økonomisk udfordring, når COVID-19-krisen er overstået. Alle sektorer i samfundet vil blive berørt, og vi vil søge råd og vejledning om hurtigt at finde den bedste og mest effektive måde at genoprette virksomheden på. Krisen indeholder vigtige lektioner, der kan hjælpe os med at tackle disse udfordringer, hvis vi skaber en større økonomisk og miljømæssig modstandsdygtighedskerne til vores planlægning til den kommende genopretning. Rejsen vil ikke blive nem, men vi ved, at vi kan få det til at ske.

 

Kontaktinformation