UrsulaBachYY5A4442

Få rapporterne ud af skabet

Der bliver lavet rigtig mange energirapporter – men de fleste ender i et skab, fortæller Christian Nicolaj Grønbech fra Castellum. Samtidig viser Castellum, hvordan man med små investeringer kan undgå betaling for dårlig afkøling.

 

 

Af Susanne Noer Brandt

Energispring Sekretariatet

 

Gennem årene har Castellum investeret i at få lavet en del energi- og tilstandsrapporter fra energirådgivere, disse bliver brugt til at lave en liste over energitiltag, der nu skal sættes i gang, fortæller Christian Nicolaj Grønbech, bæredygtighedsansvarlig i Castellum.

 

Det er vigtigt at få arbejdet med rapporterne systematiseret så de kan styrke en bæredygtig energistrategi.

 

”Få dem kigget igennem – sæt nu tiden af. Brug en hel dag, hvor du ikke kommer ud før, du har fundet nogle steder, hvor du kan spare på energien" siger Christian.

 

Ambitiøse mål og samlede indsatser

 

Castellum har sat et mål om at reducere energiforbruget i deres bygninger til:

 

  • 100 kWh pr. m2 i 2025 excl. Lejer el
  • og 50 kWh pr. m2 i 2030 excl. Lejer el

 

Dog anbefaler Christian at gå efter det endelige mål med det samme:

 

Vi kan spare penge på at gøre det med det samme. Med en samlet indsats bruger vi ikke penge på at igangsætte tiltag flere gange, som lige så godt kunne være gjort i første omgang" forklarer Christian.

 

Store besparelser med små investeringer

 

En af Castellum’s ejendomme som ligger i Støberigade 14, lå tidligere med dårlig afkøling! Ved analyse af varmeanlægget og de stedlige driftsfolk kendskab, samt Castellums CTS-firma fandt de nogle defekte ventiler, udskiftede dem og indstillede anlægget korrekt. Siden har ejendommen haft en god afkøling.

 

 

Christian Castellum
 

Lejeradfærden spiller også en rolle

 

Det er dog ikke altid, man kan afhjælpe afkøllingsproblemer i fjernvarmecentralen, hvis radiatorventiler i lejemålene ikke er indstillet korrekt. Hvis eksempelvis mange radiatorer i lejemålene er lukkede og kun få er i brug, og at der ikke er indstillet korrekt forindstillinger, kan man få en dårlig afkøling – og så betaler ejendommen, det vil sige ejeren, for dårlig afkøling. Christian peger på, at det er af afgørende betydning, at driftsorganisationen ved det første tegn på dårlig afkøling, gennemgår varmecentral og lejernes installation!

 

Coronaerfaringer og smarte løsninger

 

Det viste sig, at nogle af Castellum’s kontorejendomme brugte mere energi under Corona end før Corona. Det skyldes, at de medarbejdere som var tilbage på kontoret, stadig havde behov for den samme temperatur i lokalerne – men at der var færre mennesker til at opvarme kontorerne.

 

Christian ser Internet of Things (IoT) som løsningen. Når man alligevel bygger om, skal der installeres VAV spjæld som gør, at man kan lukke af for ventilationen til de enkelte etager fra hovedkanalerne. Her kan IoT registrere, om der er mennesker på etagen eller ikke, forklarer Christian. Herudfra kan man reducere luftmængden til det faktiske behov (på VAV-anlæg).

 

DGNB-certificering sølv på vej

 

Castellum skal snart til at bygge nye logistik-ejendomme, hvor de går efter en DGNB-certificering sølv.

 

”Vi har valgt DGNB fordi den DGNB er den mest anvendte certificeringsordning i Danmark og tillige ligget tæt på den ordning man anvender i Castellum Sverige. Derudover er det en fordel, at den også tager hensyn til cirkulær økonomi som er en vigtig parameter for Castellum" fortæller Christian.

 

Et smart energi-hack

 

Christian fortæller, at man kan se om varmen til det varmebrugsvand, er indstillet korrekt ud fra hvor meget varme der bliver brugt om sommeren, hvor der ikke er varmeproduktion til radiatorsystemet. Her skal man være opmærksom på såvel den cirkulerende vandmængde, lagdeling i beholderen samt isolering af cirkulationsledning. 

 

Tre råd til andre partnere

 

Christian giver følgende råd til andre partnere i Energispring /bygningsejere:

 

  1. Prioriter energitiltagene: Få kigget energi- og tilstandsrapporterne igennem. Kom i gang, i stedet for at vente med det til en gang ud i fremtiden. Vær systematisk.

 

  1. Synliggør den økonomiske gevinst: Vis overfor beslutningstagerne i ejendommen, at det kan betale sig. Undersøg f.eks. hvor meget bygningen betaler i afgift for dårlig afkøling og hvor meget det koster at få fjernvarmeanlægget indreguleret korrekt.

 

  1. Fejr dine succeser: Husk at fejre dine succeser! Man behøver ikke altid være ydmyg – man må gerne dele sine gode historier. Det er også vigtigt at fortælle andre, når de har gjort det godt. Det går begge veje – man skal både være god til at dele og spørge, når andre har gode erfaringer.

 

 

Kontaktinformation

  • Energispring Sekretariatet
  • Njalsgade 13, 2300, København S
  • Tlf: 27 11 28 59
  • Web: https://energispring.kk.dk/
  • Email: energispring@tmf.kk.dk