<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Alarmer hjaelper til hurtigt at rette op paa skaevt energiforbrug i DR Byen
Københavns Kommune

Annonce

Alarmer hjælper til hurtigt at rette op på skævt energiforbrug i DR Byen

Der kom styr på afkølingen i DR Byen, efter alarmer kom op i varmecentralerne, fortæller projektleder Nicki Børgesen fra DR Byen. Samtidig har det stor betydning, at HOFORs energirådgiver kommer på besøg hvert halve år og lærer fra sig om at optimere anlægget.

 

 

Juni 2021
Af Lise Groth Bendsen, Energispring Sekretariatet

 

Det var egentlig ret enkelt. Der skulle fokus og opmærksomhed på varmecentralerne samt kost og spand til - på fjernvarmesprog, og dermed fik DR Byen forbedret afkølingen, forklarer Nicki Børgesen, seniorprojektleder og strategisk energiansvarlig i DR Byen.

 

”Hovedveksleren skreg på rengøring – den skulle afsyres, og ventilerne blev skiftet. Herefter kunne varmen meget bedre indreguleres, og bliver nu brugt intelligent”, fortæller Nicki, som gennem fire år har stået for kontakten til Energispring.

 

Hurtig reaktion, når en alarm går

En afgørende indsats er desuden, at DR har fået sat alarmer op på anlæggene, så driftspersonalet hurtigt kan reagere og rette fejl, når der går en alarm. Nicki peger også på den betydning, det har, at HOFOR aflægger besøg i fjernvarmekælderene og rådgiver om optimering af anlæg.

 

HOFORs rådgiver opdager noget, vi ikke selv ser

DR Byen i Ørestaden har fire varmecentraler, og dem kommer Nicki og energirådgiveren på skift rundt i. De gennemgår med vilje ikke alle fire på ét besøg, for på den måde kommer de grundigere omkring i de enkelte centraler. Som blandt andet den til Koncerthuset, hvor der viste sig at være et energikiks, som Nicki kalder det, en forkert konstruktion. Den blev rettet efter besøg af Ditlev Lodberg Strand fra HOFOR.

 

Nicki

Nicki Børgesen, seniorprojektleder og strategisk energiansvarlig i DR Byen

 

 

Eksempler på andre fejl, der er blevet rettet:


- I en varmtvandsbeholder var der i kedlen for høj temperatur. Den blev sænket, hvilket betød mindre kalkaflejring, bedre varmeoverførsel og i sidste ende besparelse på økonomi og varmeforbrug.

 

- Ventilationen var indstillet forkert, ’omvendt termodynamik’, af et velment varme-hensyn for at servicere brugerne af bygningen. Varmen kører nu mere over radiatorerne og mindre over ventilationsanlægget – det mindsker træk for brugerne og energi til anlægget.

 

 

Fire forslag til andre partnere:

 

Fra Nicki Børgesen i DR Byen giver følgende indsatser gode gevinster:

 

1. Sæt alarmer op: Alarmer på hovedveksler og andre relevante steder i varmeanlægget er en hjælp i det daglige. Når en alarm går, bliver fejlen rettet med det samme fremfor at samle op på det hele én gang om året. 1 grad for meget i en længere periode kan spare virksomheden for mange penge.

 

2. Invitér driftspersonalet med, når HOFOR-rådgiver er på besøg: Kollegaerne i driften af varmecentralerne skal naturligvis med, når HOFOR-rådgiveren kommer. Det skærper ofte interessen, når én udefra forklarer, og det skaber opbakning til energioptimeringer hos personalet.

 

3. Brug HOFOR-besøg til fokus på forskellige områder: Hav fokus på forskelligt fra gang til gang, når HOFOR er i huset; ventilation den ene gang, afkøling den næste – alt der har med energi at gøre. Udnyt at lære fra eksperten, og sørg for at driftspersonalet lærer med – det sætter ringe i vandet.

 

4. Få italesat energibesparelser til både driften og ledelsen: Fortæl både på afdelingsmøder og hos driftspersonalet om de energibesparelser, I opnår via Energispring – og gør det jævnligt. Nicki er hver 3. måned på afdelingsmøder for chefer for at fortælle. Interessen plantes, og over tid bliver det en fælles indsats i virksomheden at have fokus på at nedbringe energiforbruget.

 

Certificering på vej

For Nicki at se giver det værdi for virksomheden at være med i et fællesskab, hvor det bliver drøftet, hvad udfordringerne på energiområdet er, og hvad man sammen kan gøre:


”Det er vigtigt for os at høre om, hvordan andre virksomheder griber energiproblemstillinger an og se, hvordan vi ligger i forhold til andre via årsbenchmark. Energispring holder os til ilden”, slutter han.

 

Med fokus på energioptimeringer er desuden lykkedes Nicki, at DR Byen nu skal certificeres i energiledelse ISO 50001.

 

Kontaktinformation
Energispring Sekretariatet
Njalsgade 13
2300 København S
Tlf:27 11 28 59
Email:   energispring@tmf.kk.dk