Template 12

Nye CLP fareklasser


Bliv klog på de nye CLP fareklasser i CLP forordningen 1272/2008.


CLP forordningen 1272/2008 om klassificering og mærkning af kemikalier i EU er blevet udvidet med nye fareklasser i ændringsforordning 2023/707.


De nye fareklasser dækker over de hormonforstyrrende effekter, som kan have store konsekvenser for både menneskers sundhed og miljøet, og derudover fareklasser for kraftige miljøpåvirkninger (PBT, vPvB, PMT og vPvM). 


Tirsdag den 31. oktober 2023 kl. 10:00-11:00
 kan du derfor blive meget klogere på de nye fareklasser ift. klassificering og mærkning. 


På webinaret vil vi gå i dybden med, hvordan hormonforstyrrende effekter vurderes, samt hvordan bidrag fra enkeltstoffer indregnes i blandingers klassificering og endelige mærkning.


Hvem bør deltage?

Webinaret henvender sig til dig, der er ansvarlig for mærkning, etiketter og sikkerhedsdatablade.


Tilmeld dig webinaret her...

Kontaktinformation