<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hvad er indholdet i den nye ISO 45003 guideline
Bureau Veritas

Annonce

Hvad er indholdet i den nye ISO 45003 guideline?

Den internationale standard for arbejdsmiljøledelse, ISO 45001, får i 2021 følgeskab af den nye ISO 45003 guideline, som beskriver forventningerne til håndtering af trivsel og psykisk arbejdsmiljø i et arbejdsmiljøledelsessystem opbygget efter ISO 45001.

Den nye guideline giver anvisninger og eksempler på, hvordan trivsel og psykisk arbejdsmiljø kan håndteres i praksis gennem nye tilgange og metoder, understøttet af systematik, ledelse og dialog.

For at give dig inspiration til dit arbejde med den nye ISO 45003 guideline for håndtering af trivsel og psykisk arbejdsmiljø, har vi lavet en whitepaper om trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Download whitepaper

Whitepaperen er blot en lille appetitvækker til dit arbejde med ISO 45003, og ønsker du et mere dybdegående kendskab til den nye guideline, har vi udviklet 3 nye kurser, som du kan tage sammenhængende eller hver for sig:

Kontaktinformation
Bureau Veritas
Oldenborggade 25-31
7000 Fredericia
Tlf:7731 1000
Email: