<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Europa i flammer Nye rammer for klima baeredygtighed og samhandel
Bureau Veritas

Annonce

Europa i flammer – Nye rammer for klima, bæredygtighed og samhandel

Vi skal som borgere, virksomheder og samfund indstille os på en ny virkelighed, som har væsentlig betydning for vores fremtid.Mogens Lykketoft var formand for FN’s Generalforsamling, da FN's 17 Verdensmål og klimaaftalen i Paris blev vedtaget, og har desuden gennem 56 år taget aktiv del af den politiske debat bl.a. som Danmarks skatte-, finans- og udenrigsminister. Han er formand for bestyrelsen i Energinet, som ejer og udvikler el- og gasnettet i Danmark, og har en bred indsigt i den grønne omstilling i Danmark, EU, Europa og resten af verden.

Med Ruslands invasion af Ukraine er Europa ændret. Vi skal som borgere, virksomheder og samfund indstille os på en ny virkelighed, som har væsentlig betydning for vores fremtid. Klima. Energiforsyning. Den grønne omstilling. Cybersikkerhed. For blot at nævne nogle få områder, som skal vurderes på ny. Men også hele den politiske og sikkerhedsmæssige situation er forandret – både for nu og langt ind i fremtiden.

På Bureau Veritas Kick Off 2022 vil Mogens Lykketoft analysere situationen og kæde de seneste begivenheder sammen med andre historiske pejlemærker som 2. verdenskrig, murens fald, NATOs udvidelse mod øst og Ruslands udvikling siden afslutningen på den kolde krig. Han vil desuden give sit bud på den nye virkelighed inklusiv den energipolitiske situation, EU's afhængighed af Rusland, NATO og FN's rolle, og endelig vil han vurdere betydningen for Danmark og forceringen af den grønne omstilling.

 

Udover Mogens Lykketoft kan du se frem til høre virksomheder som BESTSELLER, Blue Water Shipping A/S og Kompan A/S fortælle om deres erfaringer, mål og ambitioner inden for bæredygtighed og cybersecurity torsdag den 11. august 2022 i Messe C i Fredericia.

 

Det overordnede tema for Bureau Veritas Kick Off 2022 er Shaping a World of Trust, og fælles for dagens oplægsholdere er, at de alle taler ind i emnerne bæredygtighed og cybersecurityLæs mere om oplægsholderne og gå på opdagelse i dagens program.

 

Tilmeld dig nu...

Kontaktinformation
Bureau Veritas
Oldenborggade 25-31
7000 Fredericia
Tlf:7731 1000
Email: