<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Dygtiggoer dig inden for de 17 verdensmaal
Bureau Veritas

Annonce

Dygtiggør dig inden for de 17 verdensmål

- på et teoretisk og praktisk kursus

 

Samfundets dedikation til en bæredygtig udvikling kræver virksomheder og med-
arbejdere, der har taget stilling til og har kompetencer inden for de tre bæredygtighedsdimensioner (sociale, miljømæssige og økonomiske).

 

Som deltager på kurset får du:

- Viden om FN’s 17 verdensmål, teorierne bag, formål og vigtigheden af målene
- Gennem øvelser indblik i, hvordan man i praksis kan arbejde med verdensmålene
- Praktiske værktøjer til at kortlægge de 17 Verdensmål og 169 delmål
- Indsigt i metodegrundlaget for at blive certificeret i SDG17

 

Læs mere og tilmeld dig på www.bureauveritas.dk/baeredygtighed

 

Sted: Middelfart | Dato: 28. oktober | Pris: kr. 4.500

Kontaktinformation
Bureau Veritas
Oldenborggade 25-31
7000 Fredericia
Tlf:7731 1000
Email: