IMG_2906

Klima-workshop til alle medarbejdere

 

 

Saint-Gobain-ansatte i Danmark skal i år og næste år igennem en tre timers workshop med klimaforandringer som omdrejningspunkt.

 

 

Ekstremt vejr med oversvømmelser, hedebølger og tørke over store dele af kloden er i disse år et tydeligt tegn på, at det haster med at få rettet op på de menneskeskabte klimaforandringer. Der er behov for både at afbøde og tilpasse vores produktion og forbrug radikalt, men for at kunne handle kræves der også en viden og bevidsthed hos os verdensborgere.

 

Saint-Gobain, der herhjemme tæller en række virksomheder som bl.a. Brødrene Dahl og Øland, har derfor besluttet at sætte gang i en workshop under navne Climate Fresk, der skal udbrede kendskabet til klimaforandringerne. Målgruppen er både fabriksarbejdere, butiksansatte og administrativt personale – og altså langt hovedparten af de ca. 160.000 på verdensplan.

 

Climate Fresk er skabt af den franske ingeniør Cedric Ringenbach og blev for snart ti år siden udtænkt som et let tilgængeligt værktøj til hans universitetsstuderende - nærmest en slags ”Videnskab i pixiformat”.

 

-Tanken er at tage udgangspunkt i forskningen og præsentere sammenhængene i klimaforandringerne med billedkort, så det får deltagerne til at reflektere over de ting, de selv foretager sig. Viden er nemlig en forudsætning for at kunne handle, forklarer bæredygtighedschef Henriette Berring-Langberg.

 

Teambuilding

 

Hun synes, at formen med ca. otte deltagere og samarbejde i teams er en god måde at få alle i spil på og skabe sjove diskussioner rundt om bordet. Hun oplever det nærmest som en slags teambuilding, hvor alle uanset baggrund kan være med. Samtidig er det vigtigt at pointere, at det som udgangspunkt ikke handler om Saint-Gobain som virksomhed.

 

-Det er faktisk en fin gestus, at koncernen lader de ansatte bruger arbejdstid på en workshop, der ikke umiddelbart skaber værdi. Man har endda som facilitator mulighed for at tage ud i sit barns skole eller andre steder og gennemføre Climate Fresk.

 

Keth Andersen, Project Manager i Saint-Gobain Distribution Denmark, er en af de medarbejdere, der har gennemført Climate Fresk.

-Mange af de ting, der kommer op, ved man jo godt i forvejen, men jeg synes rigtig godt om det med at få et samlet billede af, hvordan det hele påvirker hinanden. Både privat og virksomhedsmæssigt kan man omsætte noget af det, men det er klart, at vi er nødt til at hjælpes ad med at gøre vores klode til et bedre sted for vores efterkommere, siger hun.

 

Kontaktinformation

  • Brødrene Dahl
  • Park Allé 370, 2605, Brøndby
  • Tlf: 45 48 78 42 52
  • Web: https://www.bd.dk/
  • Email : kundeservice@bd.dk