<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
BD Klima besøg

Fremtidens VVS-energispecialister tog temperaturen på klimacenter

 

Brødrene Dahls klimacenter i Horsens har netop haft besøg af et hold elever fra Herningsholm Erhvervsskole, der især blev præsenteret for nyttig information om varmepumper og boligventilation.

 

Energikrisen og det markant større fokus på klimaet har skabt en voldsom efterspørgsel på bl.a. varmepumper og i det hele taget fået folk til at søge mod nye og mere grønne løsninger, når det gælder energiforbrug og ventilation. Det kræver praktisk viden og indsigt hos de teknikere, der skal udføre installationerne i praksis.

 

Et hold på ca. 20 kommende VVS-energispecialister fik forleden en introduktion til, hvilke løsninger der findes på markedet, da de besøgte Brødrene Dahls klimacenter i Horsens. Her var det muligt ved selvsyn at se udstyret i drift og stille masser af spørgsmål.

 

-Vi vil gerne klæde de unge mennesker på ved at fortælle dem om, hvorfor varmepumper og ventilation er så interessant, og hvad der er vigtigt at vide, når man står ude i den virkelige verden hos kunderne, fortæller Henrik Duve, Product Manager i Brødrene Dahls klimacenter.

 

Det er hans håb, at stadig flere af de fremtidige energimontører, elektrikere og andre fagfolk vil række ud og gøre brug af den store viden, som Brødrene Dahl kan tilbyde. Alene klimacentret i Horsens råder over et team af seks rådgivere, der udelukkende arbejder med at sikre kunderne de bedste indendørs klimaløsninger.

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

  • Brødrene Dahl
  • Park Allé 370, 2605, Brøndby
  • Tlf: 45 48 78 42 52
  • Web: https://www.bd.dk/
  • Email : kundeservice@bd.dk