DSC_8801 - low res

Femern Bælt rummer stort potentiale for Brødrene Dahl

Det gigantiske tunnelprojekt giver gode muligheder for at komme i kontakt med nye kunde-segmenter og dermed opnå en markant vækst på områder, hvor landets største grossist på VVS og Vand & Kloak ellers ikke er i spil.

Den 18 km lange sænketunnel vil om ca. syv år skabe en helt nye forbindelse mellem Danmark og Tyskland og mellem Skandinavien og Centraleuropa. Pludselig ligger Hamburg kun to en halv times kørsel i tog fra København, og i bil vil den nye forbindelse kappe ca. en time af den nuværende rejsetid på omkring fire en halv time mellem de to byer.

Nye forbindelser mellem mennesker er der i høj grad også tale om, længe inden byggeriet når i mål. Ikke mindst mellem fagfolk, der skal stå for opførelsen. Her sørger Brødrene Dahl bl.a. for at spille en proaktiv rolle som bindeled mellem bygherrer og leverandører for på den måde selv at komme tættere på en lang række spændende opgaver. I over et år har virksomheden derfor haft en base i Rødby, der er 100 procent dedikeret til Femern Bælt, med Jack Olsen, forretningschef i Nykøbing Falster, som daglig leder.

Knopskydning af projekter

-Vi ved af erfaring, at det er vigtig at komme tidligt ind ved den slags store projekter. Der findes et enormt potentiale hernede over de næste 10-15 år, som rækker langt ud over selve Femern Bælt-tunnelen, siger Jack Olsen. Han peger bl.a. på den nye Storstrømsbro, anlæg af jernbane, betonfabrikker til produktion af elementer, opførelse af helt nye bydele osv.

Jack Olsen ser i høj grad sig selv som en netværksperson, der i kraft at sit store lokalkendskab og viden om anlægsbranchen kan være med til at gøre Brødrene Dahl til en magnet for projektledere fra de store entreprenører.

Allerede i dag kommer projektlederne ind til uformelle kaffemøder hos os med deres tegninger. Det giver en fantastisk indsigt og udveksling af viden om de mange underentreprenører og deres behov.

Her er vi – brug os!

- Vores styrke er, at vi både er lokale og internationale, og vi har en viden, så vi kan give kunderne modspil, fortsætter han.

Den viden, som kan gøre forskellen over for en potentiel kunde, er bl.a. kendskabet til metrobyggeriet i København, som Key Account Per Hammarlund var involveret i. Netop nu spiller han en vigtig rolle for BD som kundeansvarlig for Wicotec Kirkebjerg, der står for udførelsen af de tekniske installationer i betonhallerne, hvor elementerne til tunnelen støbes.

Som et eksempel på en ny kunde affødt af arbejdet med netværk, nævner han Esbjerg Maritime Service. En leverandør bragte navnet Brødrene Dahl på banen, og vi hjalp den vestjyske kunde med store vandtanke i plastic. Den slags opgaver tror han på mange flere af, hvis sælgerne samtidig bliver mobiliseret til at fortælle deres kunder, hvad hvilke muligheder, de får med Brødrene Dahl. Jack Olsen tilføjer, at han meget gerne stiller sig til rådighed som kontaktperson og guide for erfa-grupper og andre, der har lyst til at høre mere og måske komme en tur forbi Rødby.

VA-sælger Benny Mikkelsen har allerede haft en erfa-gruppe inden for kloakering med ude at bese det gigantiske projekt.

-Det fungerer rigtig godt, når vi har potentielle kunder med ude på stedet, og det er en værdifuld måde at vise entreprenører og andre interessenter i Femern Bælt-byggeriet, hvad Brødrene Dahl kan hjælpe dem med.

Efterspørgslen ændrer sig desuden over tid. I de første år er det især jord og kloak, der arbejdes med. Senere kommer så VVS, el og forbrug osv.

Alene sænketunnelsen anslås at ville koste over 50 mia. kr.

Kontaktinformation

  • Brødrene Dahl
  • Park Allé 370, 2605, Brøndby
  • Tlf: 45 48 78 42 52
  • Web: https://www.bd.dk/
  • Email : kundeservice@bd.dk