Milj+©_I - BD Logo

Brødrene Dahl tager hånd om nye klimakrav til byggeriet

Siden årsskiftet har nybyggeri været omfattet af en beregning over, hvordan bygningen gennem sin levetid vil påvirke miljøet. I den forbindelse hjælper Brødrene Dahl sine kunder med at skaffe den fornødne dokumentation.

 

LCA (Life Cycle Assessment) og EPD (Environmental Product Declaration) er tre bogstaver med stor betydning for byggeriet. Ved indgangen til 2023 har Bolig- og Planstyrelsen nemlig indført en række krav i bygningsreglementet for at mindske udledningen af CO2.


Det medfører, at bygherren ved al nybyggeri er forpligtet til at foretage en LCA-beregning. For byggeri over 1.000 kvm. er der desuden specifikke krav, der skal overholdes. EPD`erne er ikke et krav, men de kan bruges til at fortælle noget om en byggevares miljøpåvirkning. En EPD er således en miljøvaredeklaration, der beskriver alt fra produktion og anvendelse til bortskaffelse og genanvendelse eller genbrug.  


Størstedelen af alt byggeri i Danmark overholder de nuværende grænseværdier, men med tiden vil kravene strammes. Næste gang, det sker, er i 2025, og desuden bliver nybyggeri under 1.000 kvm omfattet. Det vil betyde et markant større fokus på de løsninger og materialer, som entreprenørerne vælger.


 Brødrene Dahl, der er landets førende grossist på VVS-grossist og Vand & Kloak, er man udmærket klar over, at de nye klimakrav er en stor mundfuld for kunderne. Derfor forsøger man at yde vejledning omkring den fornødne dokumentation på varernes klimaaftryk.


-Vi har allerede flere tusinde varer, som vi har indhentet EPD`er på, og vi er i fuld gang med at udvide omfanget i tæt samarbejde med vores leverandører, fortæller Bo Ottestad, Compliancechef i Brødrene Dahl.


Så snart leverandørerne har fremskaffet EPD`erne, sørger Brødrene Dahl for at gøre dokumenterne tilgængelige for sine kunder. Det sker både via hjemmesiden BD.dk og BD APP. Her vil kunden i forbindelse med sin ordre kunne bede om at få mailet tilhørende EPD`er.


Netop tilgængelighed og kvalitet af EPD`erne er afgørende for, at byggeriet vil kunne leve op til klimakravene.

Kontaktinformation

  • Brødrene Dahl
  • Park Allé 370, 2605, Brøndby
  • Tlf: 45 48 78 42 52
  • Web: https://www.bd.dk/
  • Email : kundeservice@bd.dk