<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Elevfoto  Aarhus

Brødrene Dahl har styrket sin elevuddannelse markant

Grossistvirksomheden Brødrene Dahl har for nylig gjort uddannelsen af sine elever endnu mere konkret og branche-nær ved at oprette et selvstændigt hold på Handelsfagskolen i Skåde, Aarhus Business College. I den kommende tid går jagten ind på nye elever på et marked med et meget lille udbud.

 

Siden september har de første 20 elever hos Brødrene Dahl været på skole i Aarhus mod førhen Mommark på Als. Men der er meget andet end geografien til forskel fra tidligere. Skiftet er nemlig sket for at optimere uddannelsen, så de unge kan få de bedst tænkelige forudsætninger for deres arbejdsliv. Brødrene Dahl har gennem de seneste tre år selv ansat op imod 90 pct. af de elever, der er blevet færdiguddannet hos virksomheden.

-Vi har haft det formål at gøre uddannelsen endnu mere konkret, så eleverne i højere grad lærer vores virksomhed at kende indefra. De får kendskab til egne varemærker og med endnu bedre forudsætninger for at kunne sparre med hinanden, forklarer Jesper Madsen, uddannelseschef i Brødrene Dahl.

Han tilføjer, at der nu i højere grad også bliver trukket på ekspertise in-house fra butikschefer og specialister, som er gode til at lære fra sig. På den måde kombineres en høj kvalitet med virksomheds-målrettet uddannelse.

Virksomheden, der er landets største VVS-grossist med bl.a. 53 butikker og et stort centrallager i Randers, har behov for ca. 40 nye elever om året, og de senere år er det blevet stadig sværere at rekruttere.

Frem i lyset

-Vi må erkende, at de unge ikke kender os i tilstrækkelig grad – bl.a. fordi vi jo er en BtB-virksomhed, hvor de ikke lige selv kommer ned og handler. Men hos os får de til gengæld en butiksuddannelse, der kan bruges i rigtig mange sammenhænge. Det kan de, fordi vi går i dybden med handelsfaget og inddrager alle aspekter af en moderne virksomhed som selvbetjening og e-handel.

Jesper Madsen nævner også fordelene ved at have fri kl. 16 og i alle weekender og dermed tilbyde arbejdsvilkår med væsentlig mere frihed og fleksibilitet end de fleste andre butikker. Desuden peger han på det store sociale fællesskab og stærke netværk på den nye uddannelse som vigtige argumenter for at vælge netop Brødrene Dahl. Ud af de to års elevtid foregår i alt 10 uger på skolen. Dertil kommer to uger på hovedkontoret og på en udlandstur.

-Vi tilbyder bl.a. studieture til udlandet til nogle af vores leverandører. Det giver gode fælles oplevelser, og vi får nogle unge mennesker tilbage med endnu mere motivation og branche- og produktkendskab; noget som er rigtig vigtigt for vores kunder.

Jesper Madsen og kolleger vil i starten af det nye år besøge skoler og erhvervsmesser for at fortælle om den attraktive elevuddannelse i Brødrene Dahl. Hans håb er er ansøgerfelt på ca. 200 unge.

Kontaktinformation

  • Brødrene Dahl
  • Park Allé 370, 2605, Brøndby
  • Tlf: 45 48 78 42 52
  • Web: https://www.bd.dk/
  • Email : kundeservice@bd.dk