<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Bygge- & Anlægsavisen har i over 30 år skrevet om innovation og nye tendenser i bygge- og anlægsbranchen – hvem er med at til præge udviklingen, og hvilken nytænkning sker der i virksomhederne? Den danske byggebranche befinder sig lige nu i en interessant og udfordrende tid, hvor klimadagsordenen kræver innovation og nye former for samarbejde. Der er værdifuld inspiration at hente på tværs af fag og byggeriets gængse rollefordeling, og som udførende er det vigtigt at have en forståelse for ens egen rolle og potentiale.

Bygge- & Anlægsavisens mål er at levere ny indsigt – både på produkt- og brancheniveau.

Vi ser nærmere på de interessante byggeprojekter, og med fokus på byggeprocessen ønsker vi som medie at inspirere de udførende til at løse de enkelte opgaver bedre, optimere deres processer uden at give køb på kvaliteten samt at kunne rådgive sine kunder bedre om nye muligheder eller nye krav i bygge- og anlægsbranchen.

Vi skriver om de løsninger til bygge- og anlægsprojekter, som er med til at sikre en effektiv byggeproces og et højt kvalitetsniveau, hvor alle krav er opfyldt. Hvilke nye lovgivningskrav er undervejs, hvilke certificeringsmuligheder er efterspurgte, og hvilken rolle kommer det til at spille for den enkelte virksomhed i byggeriet?

I Bygge- & Anlægsavisen ser vi på de mange bestanddele i en velfungerende byggeplads, hvor et godt arbejdsmiljø sikrer høj effektivitet samt et smukt og langtidsholdbart resultat. I den forbindelse tester vi sammen med vores håndværkerpanel nye varevogne, værktøj og udstyr, så man altid er opdateret med de vigtigste nyheder. I dag er det at kunne rådgive sine kunder om forskellige muligheder og løsninger lige så vigtigt som at udføre selve arbejdet.

Vi ønsker at belyse alle byggeriets udfordringer og give svar på de svære spørgsmål:
 • Hvor sker den afgørende udvikling i bygge- og anlægsbranchen i dag?
 • Hvem er fremtidens arbejdskraft i den danske bygge- og anlægsbranche?
 • Hvilke nye typer af løsninger og arbejdsmetoder skal vi vænne os til i fremtiden?
 • Hvordan sikrer vi høj effektivitet og et trygt arbejdsmiljø på byggepladserne?
 • Hvornår skal vi genanvende?
 • Hvilke nye krav er undervejs til bæredygtighed, og hvordan kan man som mindre virksomhed spille en rolle i den grønne omstilling?

 • Bygge- & Anlægsavisen ser på byggeriets vigtigste dagsordener, og vi fortæller virksomhedernes visioner for fremtiden.

  Nyheder fra Bygge- & Anlægsavisen

  Seneste nyt fra vores partnere

  Nye jobs i bygge- og anlægsbranchen

  undefined

  Byggebranchen står over for en kritisk mangel på faglært arbejdskraft, og for at imødekomme dette problem har syv førende entreprenørvirksomheder forenet kræfterne og introduceret et initiativ kendt som lærlingeløftet, der sigter mod at øge antallet af lærlinge markant i byggebranchen.

  undefined
  annonce

  Med Norlite isoleringsperlite kan håndværkerne komme hurtigere hjem fra arbejde.  I sparer på arbejdsgange og materialer - og kunden får en effektiv isolering. Vær smart i en fart.

  undefined

  Aarhus Vand rykker en stor kloakledning ved Mindet i Aarhus Havn, og det kræver gravearbejde i dybden, hvor spunsvægge, ballon, arkivtegninger og vejrudsigten spiller vigtige roller.

  undefined

  - De kommunale veje og broer er så dårlige, at man bør køre forsigtigt på dem, siger Henrik Garver, adm. dir. i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, der foreslår at man politisk ser på, hvordan man kan sikrer bedre vedligehold.

  undefined

  Teknikervirksomheden Bravida Danmark præsenterer årets første kvartalsrapport, hvor man begynder 2024 med et fald i nettoomsætning, men en tyk ordrebog.

  Nyt fra vores partnere

  Læs seneste portræt

  Partnernyheder