<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Veje og Anlæg indeksering
annonce

Veje og Anlæg

Bygge- og Anlægsavisen sætter fokus på udfordringerne i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af det danske vejnet.

 

Der bliver ofte tænkt kortsigtet rundt omkring i de danske kommuner, og uden en langsigtet vedligeholdelsesplan bliver den billige løsning hurtigt den dyre.

Vi giver et overblik over produkter og løsninger, som skaber bedre forhold på de danske veje.