<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> genanvendelse af byggematerialer

Bæredygtighed

Lollands Trælast ser stort potentiale i Femern – og nye udfordringer

Lollands Trælast ser stort potentiale i Femern – og nye udfordringer

Den familiedrevne Lollands Trælast A/S har lokalt kendskab om nogen og kan servicere det kommende byggeri af Femern-tunnelen med alt fra store byggeelementer til små mangler i mandskabsbyen. Hos trælasten påpeger man, at Femern potentielt giver store muligheder for området – men opfordrer også til allerede nu at tænke på øens videre fremtid.

Portræt af Michael H. Nielsen: Byggeriet skal vise handlekraft!

Portræt af Michael H. Nielsen: Byggeriet skal vise handlekraft!

Direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen har længe været en central person i byggebranchen, og han glæder sig over, at hvor byggeriet for tyve år siden altid reagerede på overordnede politiske initiativer, så handler byggebranchen i dag anderledes proaktivt. Han spår, at den tendens vil blive endnu mere udtalt i fremtiden, hvor byggeriet byder ind med løsninger til globale udfordringer som CO2-forbrug, klimaændringer og hele den grønne omstilling.

Ny designstrategi er vejen mod en cirkulær økonomi

Ny designstrategi er vejen mod en cirkulær økonomi

Annette Hastrup, direktør og ejer af konsulentvirksomheden Vugge til Vugge, er overbevist om, at virksomhederne har både viljen og styrken til at styre deres produktion i en bæredygtig retning. Hun oplever at med en målrettet indsats og konkrete designløsninger, kan den bæredygtige omstilling også udvikle sig til en god forretning.