<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Sikkerhed på byggepladsen indeksering

Sikkerhed på byggepladsen er et fælles ansvar

De farlige situationer opstår typisk, fordi arbejdet ikke er ordentligt planlagt og koordineret. Der findes i dag innovative løsninger og udstyr, som giver bedre arbejdsforhold på byggepladsen.

Læs mere om mulighederne.