ezgif-4-9e4c12eade

Konstruerede vækstmedier skaber optimale betingelser i urbane miljøer

 

Specialdesignet jord til etablering af grønne anlæg, grønne tage og regnvandshåndtering

 

Et konstrueret vækstmedie er betegnelsen for jorde, der er sammensatte og eventuelt lavet for at opnå specifikke egenskaber. Det kan f.eks. være gode vækstforhold, hydrauliske forhold, bæreevne eller lignende. Et konstrueret vækstmedie kan dog også blot være et sammensat vækstmedie, hvor man ikke nødvendigvis kender materialeegenskaberne for det. Vækstmedier er derfor ikke ens, da de kan være sammensatte med forskellige hensigter.

 

 

Grønne anlæg i urbane kontekster stiller krav til de vækstmedier, der benyttes

Den naturligt lejrede muldjord, som er udviklet over tid, tåler dårligt mekanisk arbejde som opgravning, flytning og belastning, da det skader den naturlige struktur i jorden og derved ændrer den naturlige lejring og i sidste ende jordens egenskaber. Derfor er muldjord udfordret og performer i mange tilfælde dårligt de første år i urbane bede som f.eks. vejbede. Det skyldes dels den maskinelt ødelagte struktur, dels de rammer, jorden skal fungere i.

 

Læs mere og tag kontakt lige her. 

 

Kontaktinformation