<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
d 2 23

Ydervægsisolering

 

Ydervægge danner sammen med taget bygningens klimaskærm, og fungerer som en skal, der beskytter alt og alle indenfor.

 

En klimaskærm inkluderer alle de komponenter, der udgør bygningens skal og adskiller det indre fra det ydre. Der findes mange forskellige løsninger til isolering af din ydervæg, der kan opfylde dine specifikke projektkrav.

 

Ydervægge dækker også det største overfladeareal, hvilket gør dem til et primært område for varmetab. En stor del af varmen går derfor tabt gennem facaden, særligt i vintermånederne.

 

Med den rette ROCKWOOL isolering til ydervæggen, kan du forhindre unødigt varmetab ved at holde varmen, der hvor den hører hjemme, og dermed reducere energiforbruget i bygningen væsentligt.

 

Læs mere om vores løsninger til ydervægsisolering her.

Kontaktinformation