<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
3213

Tagisolering

 

Effektiv og holdbar tagisolering øger energieffektiviteten og brandsikkerheden i boliger og erhvervsejendomme.

 

En effektiv og holdbar tagisolering kan reducere varmetabet fra boliger og erhvervsejendomme betydeligt. En bedre energieffektivitet kan reducere bygningens varmeregning og driftsomkostninger samt sikre et bedre indeklima med en konstant temperatur hele året rundt.

 

Stenuldens brandhæmmende egenskaber er ligeledes med til øge brandsikkerheden for bygningen.

 

Vi leverer en lang række isoleringsprodukter til flade eller skrå tage samt loftsisolering.

 

Læs mere om vores løsninger til tagisolering her.

Kontaktinformation