<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Partnerskab mellem Sealing Group og Jotun Danmark om PCB-forsegling til malerne
Partnerskab mellem Sealing Group og Jotun Danmark om PCB-forsegling til malerne

Partnerskab mellem Sealing Group og Jotun Danmark om PCB-forsegling til malerne


Forsegling af PCB som malerarbejde. Sealing Group går ind på malergrossistmarkedet med et forseglingsprodukt, der dokumenteret kan tilbageholde 99 % af miljøgiften PCB. Jotun Danmark bliver den første forhandler af produktet ProSeal.

Selvom det er over 40 år siden, at det blev forbudt at anvende PCB i danske byggeprojekter, spøger den farlige miljøgift fortsat. Det vurderes, at 75 % af alt byggeri opført og renoveret i årene fra 1950 til 1977 indeholder PCB, en af verdens farligste miljøgifte. Tidligere har håndteringen af PCB været forbundet med ofte omkostningstunge saneringer, men nu vil Sealing Group, der er specialister i PCB-forsegling, gøre det miljømæssigt og økonomisk forsvarligt at beskytte mod PCB.

Det sker gennem et nyt partnerskab med Jotun Danmark. Sealing Group har udviklet et veldokumenteret forseglingsprodukt, der skal påmales, og derfor giver det ifølge Claus Bøgeskov, bygningsingeniør og partner i Sealing Group, god mening at gøre forsegling lettere tilgængeligt for malerbranchen gennem det nye samarbejde.

- Vi er glade for, at det er lykkedes os at lave en aftale med Jotun Danmark, der bliver forhandler af vores ProSeal PCB Forsegler i alle deres grossistcentre. Det har fra dag et været vores ambition at gøre PCB-håndteringen til en simpel og effektiv opgave, og vi oplever, at flere og flere malere ser potentiale i at kunne tilføje forsegling som et ekstra forretningsområde, der tidligere primært har været forbeholdt nedrivere, siger Claus Bøgeskov og fortsætter:

- Forseglingen skal males på, og derfor passer det også til branchen, som er eksperter her. Samtidig har malerbranchen en stor berøringsflade, når det gælder eksempelvis vedligeholdelse af boliger og offentlige bygninger, der er bygget eller renoveret i perioden fra 1950 til 1977. Derfor er der også ræson i, at vi nu gør det mere tilgængeligt og billigere for alle i den danske malerbranche at kunne tage aktiv del i kampen mod PCB for et sundere indeklima med forsegling. Det skal partnerskabet med Jotun bidrage til.

Aftalen betyder, at ProSeal PCB Forsegler kan købes i Jotun Danmarks syv grossisthandlere rundt om i hele landet.

 

Efter fem års kammertest: Forsegling tilbageholder dokumenterbart PCB
Sealing Group har de seneste fem år samarbejdet med Teknologisk Institut om at teste virksomhedens forseglingsprodukt i kammertest. Resultaterne viser, at ProSeal tilbageholder 99 pct. af PCB, når der forsegles ved primærkilden. Det er først gang, at et forseglingsprodukt er blevet testet i så mange år og dokumenterbart kan påvise, at det effektivt kan lukke PCB inde samt reducere luften til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier.

- Efter fem års kammertest er vi meget tilfredse med, vi dokumenterbart kan påvise, at vi har udviklet et produkt, der gør det forsvarligt at beskytte mod PCB. Vi har investeret massivt i disse test, fordi det er afgørende for os, at vi har en langvarig og grundig dokumentation på plads, når vi arbejder med så farligt et stof som PCB. Den blåstempling har vi nu fået fra Teknologisk Institut, siger Claus Bøgeskov og fortsætter:

- Vi fortsætter med at teste produktet, fordi dokumentationen er nødvendig i vores ambition om at gøre PCB-håndteringen til en simpel og effektiv maleropgave, der kan anvendes som supplement eller alternativ til sanering.

Sealing Group er specialister i PCB-forsegling for renoverings- og saneringsbranchen, og arbejder med en række anerkendte og kvalitetsbevidste licenshavere indenfor både maler- og nedrivningssegmentet. Sealing Group har markedets mest veldokumenterede PCB forsegler og udføres forseglingsarbejdet af en certificeret ProSeal licenshaver, er der mulighed for at opnå overfladegaranti i forhold til at komme under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier.

Fakta:
PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler. Det blev anvendt i byggematerialer i perioden 1950-1977 på grund af sine egenskaber som isoleringsmateriale. I Danmark har PCB blandt andet været anvendt i fugeprodukter, termoruder og kondensatorer i lysstofrør. PCB kan brede sig til andre byggematerialer samt inventar, og kan forurene i bygningen i mange år efter. Varme og visse ventilationstyper kan yderligere forværre forureningen, der hverken kan ses eller lugtes. På www.dingeo.dk er det muligt at se om en ejendom er i risikogruppen. PCB-niveauet i bygningen kan yderligere måles via en enkel og billig luftmålingsmetode.

Anbefalede artikler