<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> solum roskilde

Solum Roskilde A/S

Producent og leverandør af vækstmedier og anlægsprodukter
Modtageplads til have-/park- og erhvervsaffald
Aftager af produkter der kan forarbejdes til biomasse
Anlægger og reparerer græsarealer og sportsbaner
Naturpleje og entreprenørydelser til skovning, klipning, knusning og sortering
Klimatilpasning med bl.a. oprensning af regnvandsbassiner m.m.

Website for græspleje

Website for græspleje

Solum, der er en af landets største aktører indenfor affaldshåndtering, arealpleje og produktion af vækstmedier er nu online med et særligt website for græsplejeafdelingen.

Solum Roskilde A/S: Opdateret produktguide til vækstmedier og anlægsprodukter

Solum Roskilde A/S: Opdateret produktguide til vækstmedier og anlægsprodukter

Produktguiden giver hurtigt overblik over hvilke produkter der er optimale til de enkelte anlægsopgaver og med en god beskrivelse af produkternes indhold og egenskaber. I sort...

Aflevering af erhvervsaffald

Aflevering af erhvervsaffald

Solums modtageplads for erhvervsaffald er bygget til hurtig ekspedition og med optimale tilkørselsforhold og så kan man returnere med vækst- og anlægsprodukter.

solum-roskilde

Solum Roskilde A/S

Solum Gruppen er Danmarks største leverandør af kompost, vækstmedier og græsplejeprodukter.  Vi skaber værdi ved at integrere affaldshåndtering, biogas produktion samt produktion af og rådgivning om en bred vifte af jordforbedringsmidler

 

Telefon Solum Roskilde A/S:


Vækstmedier,

Knud Hvid Petersen,

21 61 30 40

 

Græspleje,

Thomas Petersen,

21 61 30 47


Naturpleje, entreprenørydelser,

Mikkel Fagerbo,

21 61 30 49


Modtagepladsen, vejebod,

46 75 50 70

Kontaktinformation
Solum Roskilde A/S
Vestre Hedevej 34
4000 Roskilde
Tlf:43 99 50 20
Web:
Email:   info@solum.com