<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> smartmover

SMART // MOVER

 

 

 

 

 

 

Den skulle vi have haft for 10 år siden

Den skulle vi have haft for 10 år siden

Besværlig håndtering og tunge løft er fortid for de murersjak, som får hjælp af den motoriserede stenvogn, Smartmover.

smartmover

SMART // MOVER

Kontaktinformation
SMART // MOVER
Hedelund 22
7870 Roslev Glyngøre
Tlf:+45 87 201 201
Web:
Email:   ok@smartmover.dk