<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> le34

LE34

 

 

Tekst af Helle Hartmann Nielsen


Bella Hotel slår som Nordens største hotel dørene op til næste sommer, og de to let tiltende hoteltårne rummer 814 værelser. Det komplicerede bygningsværk er et samarbejde mellem Bella Center og Comwell, og realiseringen kræver ekstrem omhyggelighed i planlægning og udførelse. Her kommer LE34 ind i billedet.

Kunsten at tænke i 3D

 

LE34 lagde i projekt Bella Hotel ud med en detailopmåling af området og de eksisterende facader på Bella Center i projekteringsfasen. Hertil anvendes avanceret og ny teknologi til bl.a. opbygning af fixpunkts-nettet.

Landinspektør Lars Vognsen Christensen fortæller: - Især når det handler om så komplicerede og asymmetriske nybyggerier som Bella Hotel, er det en udfordring at få indpasset alt præcist i de eksisterende omgivelser. Undervejs i byggeprojektet afsætter vi modul-linier og kotemærker, og alt i alt bliver det til enorme mængder værdifuld dokumentation som sikkerhed og beslutningsgrundlag for aktørerne i projektet. Indendørs foretog vi kontrolopmålinger af præfabrikeret inventar i badekabiner og på toiletterne.

- I de seneste år har vi oplevet flere krævende byggeprojekter, eksempelvis Fields, IT-Universitetet og DR-Bygningen. Bella Hotel er et særdeles krævende byggeri, ikke mindst hvad angår de skrå facader, som medfører, at alle etager ligger forskelligt i det vandrette plan.
 

 

Banebrydende systemer

 

LE34 Gruppen består af en række tekniske konsulentfirmaer med 150 medarbejdere, fordelt på 10 kontorer - 7 i Danmark og 3 i Sydsverige. Udover rådgivning og opmåling udvikler LE34 også sine egne, banebrydende og normsættende systemer og metoder, og sælger måleudstyr og satellitorienteret GPS-udstyr inden for branchen, via datterselskabet Geoteam. LE34 har etableret det landsdækkende GPS-net.dk, og har netop i år været med til at udvikle fremtidens koordinatsystem til opmåling og projektering af byggeri og anlæg. Arkitekter og ingeniører efterspørger i større og større omfang 3D-opmåling til brug for visualisering af nyt byggeri og i projektering og kontrol af konstruktioner i anlægsfasen. LE34 foretager alle former for 3D-opmålinger og beregninger.

le34

LE34 A/S

 

LE34 Gruppen skaber resultater gennem dialog og baner vejen for samfundets udvikling inden for ejendomsdannelse, infrastruktur og kommunikation.
Kontaktinformation
LE34 A/S
Energivej 34
2750 Ballerup
Tlf:77332222
Web:
Email:   le34@le34.dk