<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> dcfm

Dansk Center for Miljøscreening


Dansk Center for Miljøscreening fokuserer på at komme miljøskadelige stoffer til livs. Det er de stoffer, der gennem årene har været anvendt i byggematerialer i alle typer ejendomme.

 

Vi har adskillige års erfaring fra nedrivnings- og byggebranchen og bruger vores viden og erfaring herfra til at lokalisere skadelige stoffer som asbest, bly, klorerede paraffiner, kviksølv og PCB, der er anvendt i byggematerialer i adskillige af landets ejendomme.

 

Vi holder os konstant opdateret med den nyeste forskning inden for området, vi rådgiver med henblik på optimal minimering af farligt byggeaffald og på størst mulig genanvendelse af de enkelte byggematerialer.

 

Dansk Center For Miljøscreening deltager blandt andet i ekspertpanelet hos  StartByggeriet.dk og rådgiver private boligejere såvel som offentlige instanser.

 

Dansk Center For Miljøscreening ønsker at gøre verden til et bedre og mere rent sted at leve – med andre ord: Vi tænker grønt.

dcfm

Dansk Center for Miljøscreening

Vi ønsker at gøre verden til et bedre og renere sted at leve - med andre ord: Vi tænker grønt.

Kontaktinformation
Dansk Center for Miljøscreening
Klokkerskoven 9, Annisse Nord
3200 Helsinge
Tlf:+45 91 52 25 22
Web:
Email:   info@miljoescreening.dk