<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> bluegarden

Få værktøjerne, der gør det nemt at lave løn til dine medarbejdere


Arbejdstid. Fuldtid. Deltid. Overenskomst. Tillæg. Fravær og ferie. Løn er mere end et beløb på en lønseddel, det er også overenskomster, love og regler.

 

Vi hjælper allerede over 8.000 virksomheder i bygge- og anlægsbranchen med værktøjer og løsninger, der gør det enkelt at administrere løn og personale. Vi gi’r din virksomhed muligheder, uanset om den er lille eller stor – eller om du selv vil lave lønnen eller have os til det. 

 

Vi hjælper dig godt i gang. Du slipper for selv at lave indberetninger og overførsler til Skat, ATP, pension, feriefonde og statistik. Og hvis du har brug for hjælp, er vi klar med Danmarks måske bedste support og rådgivning.

 

Og med integration til dit økonomisystem kan du arbejde mere effektivt. Du kan nemt overføre bogføringsposterne til jeres økonomisystem, som f.eks. E-conomic og Billy.

Nye virksomheder skaber stor del af væksten

Nye virksomheder skaber stor del af væksten

Iværksætteri har stor betydning for erhvervsudviklingen i Danmark, hvor nye og mindre virksomheder står for 50 procent af jobskabelsen. Efterhånden er det ikke kun de største ...

Nye krav til CSR-rapportering gælder flere i 2018

Nye krav til CSR-rapportering gælder flere i 2018

For regnskabsåret 2016 og fremover skal landets største virksomheder supplere deres ledelsesberetning med nye, omfattende beskrivelser af deres samfundsansvar. Fra 2018 vil CS...

Regional indsats skaber vækst

Regional indsats skaber vækst

De 9.150 private virksomheder, der deltog i regionale vækstprojekter i perioden 2007-2011, skabte over de efterfølgende fire år nye job og større omsætning. Men indsatsen har ...

Veje mod fondsstøtte til virksomheder

Veje mod fondsstøtte til virksomheder

Med flere end 13.000 fonde er Danmark det land i verden med flest fonde i forhold til indbyggertal. Alligevel kan det være uoverskueligt at finde en fond, der vil støtte et sp...

Øje for mulighederne når virksomheden skal vækste

Øje for mulighederne når virksomheden skal vækste

Øje for mulighederne når virksomheden skal vækste Hvert år bruger Danmark 850 mio. kroner fra regionerne og EU’s strukturfonde på regional erhvervsudvikling. Virksomhederne sk...

VIGTIG VIDEN: Sidste chance for at overføre ikke-afholdte feriedage

VIGTIG VIDEN: Sidste chance for at overføre ikke-afholdte feriedage

Som arbejdsgiver kan du indgå aftale med dine medarbejdere om, at de overfører eller får udbetalt de feriedage fra ferieåret 1. maj 2015 - 30. april 2016, som de ikke har nået...

Gode relationer driver forandringsprocesserne

Gode relationer driver forandringsprocesserne

Hvis lederen har en veletableret relation til sine medarbejdere, er der et fundament til at komme igennem en kritisk forandring og dermed undgå at gode ideer havner i papirkurven.

Mange ejerskifter på vej i danske virksomheder

Mange ejerskifter på vej i danske virksomheder

Danske virksomheder står over for en massiv udskiftning i ejerkredsen ved salg og generationsskifte. Forskere vurderer, at der vil ske 23.000 ejerskifter frem til 2025. Læs mere

Brug af 70-års reglen er nu blevet ulovlig

Brug af 70-års reglen er nu blevet ulovlig

Fra den 1. januar er det ikke længere lovligt at aftale automatisk ophør af ansættelsesforholdet, når medarbejderen fylder en bestemt alder.

Sygefraværet i danske virksomheder falder

Sygefraværet i danske virksomheder falder

Det er uvist, om faldet i sygefraværet skyldes opsvinget, de nye sygedagpengeregler eller at nogle virksomheder må afskedige langtidssyge, fordi der efter nye regler ydes mindre i sygedagpenge og refusion.

Har I fået tilrettelagt sommerferien?

Har I fået tilrettelagt sommerferien?

Dine medarbejdere har ret til at holde mindst 3 ugers sammenhængende ferie mellem den 1. maj og den 30. september. Denne periode kaldes hovedferien og afholdes typisk som sommerferie

Uddannelse kan afhjælpe mangel på arbejdskraft

Uddannelse kan afhjælpe mangel på arbejdskraft

Danmark vil mangle 60.000 faglærte i 2025. Det kræver nytænkning både hos virksomheder, folkeskoler, forældre og unge at vende udviklingen og gøre forudsigelserne til skamme.

Udbetaling eller overførsel af ferie ved ferieårets afslutning

Udbetaling eller overførsel af ferie ved ferieårets afslutning

Hvis en medarbejder ikke har afholdt al sin ferie inden den 30. april 2016, er der mulighed for at overføre eller udbetale ferie - kender du reglerne?

Social kapital har betydning for virksomhedens resultater

Social kapital har betydning for virksomhedens resultater

- Jo mere komplicerede arbejdsprocesserne er, jo større betydning har gode relationer, videndeling og samarbejdet for virksomhedens resultater.

Banken siger nej til hver femte virksomhed

Banken siger nej til hver femte virksomhed

Virksomhederne i Danmark går fortsat i banken for at låne penge, selvom andre former for finansiering vinder frem.

NYT: Lov om ansættelsesklausuler

NYT: Lov om ansættelsesklausuler

Den 1. januar 2016 kom der en ny lov om konkurrencebegrænsende klausuler i ansættelseskontrakter.

Parathed til flygtninge på arbejdsmarkedet

Parathed til flygtninge på arbejdsmarkedet

Det voldsomme flygtningepres kalder på handlekraft og social ansvarlighed. Og det ser ud til, at virksomheder, kommuner og andre medspillere er klar til at integrere flygtningene på arbejdsmarkedet.

Arbejdsgivers dækning af udgifter til parkering

Arbejdsgivers dækning af udgifter til parkering

Gratis parkering i byerne bliver mere og mere sjælden. Der skal ofte betales parkeringsafgifter, og disse kan være af en betydelig størrelse.

Løn Administration

Løn Administration

Bluegarden laver (næsten) alt. Du skal kun bruge et par minutter om måneden på at informere os om dine medarbejderes løn.

Smart Løn

Smart Løn

Vi har gjort det endnu enklere at lave løn! Med appen kan dine medarbejdere indberette tid, kørsel og udlæg via mobilen. Du skal bare godkende registreringerne, inden du laver lønnen i DataLøn. Du sparer tid og undgår fejl.

DataLøn

DataLøn

Danmarks mest anvendte lønsystem. Det er enkelt og effektivt. Du sparer tid på indberetningerne – og så er hjælpen altid lige ved hånden

PersonaleGuide

PersonaleGuide

Lad os klare paragrafferne. Få svar på dine spørgsmål om dine medarbejderes ansættelse, ferie, sygdom, barsel og måske opsigelse fra vores dygtige personalejurister i et sprog, der til at forstå.

Skal du ansætte elever eller lærlinge?

Skal du ansætte elever eller lærlinge?

Skal du ansætte en elev eller lærling, giver vi dig indblik i muligheden for at indgå fleksible uddannelsesaftaler samt indblik i særlige krav til en ansættelseskontrakt

bluegarden

Bluegarden A/S

Bluegarden gi’r muligheder


Vi gør det enkelt at arbejde professionelt med løn- og personaleadministration. Vi har over 40 års erfaring og tilbyder markedets stærkeste service og support.

 

Vi har ca. 60.000 erhvervsvirksomheder som kunder, og vi håndterer lønudbetalinger til ca. 1 million lønmodtagere hver måned.

Kontaktinformation
Bluegarden A/S
Lautrupbjerg 6
2750 Ballerup
Tlf:72 27 90 19
Web:
Email: