<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Tradium

Tradium


Tradium er et uddannelsesmæssigt kraftcenter med cirka 525 fuldtidsansatte og 3.350 elever.


Tradium er en stor, udviklingsorienteret erhvervsskole med et meget bredt uddannelsessortiment fordelt på fem campusser i tre kommuner. 

Skolen udbyder mere end 20 erhvervsuddannelser, og erhvervsgymnasiet (hhx og htx) er områdets største gymnasieuddannelse med 17 spor. 

Vi har et nært samarbejde med Randers Realskole om 10. klasse og ElitesportsCollege. 

Randers Kommune er i færd med at etablere en ungeenhed på Campus Midt (Vester Allé) i Randers. Når et ungt menneske begynder på en uddannelse på Tradium, er der mulighed for en ukompliceret overgang til anden gymnasie- eller erhvervsuddannelse, hvis den unge har truffet et forkert valg.

Tradium beskæftiger cirka 525 fuldtidsmedarbejdere og uddanner cirka 3.350 fuldtidselever/studerende. 

Tradium blev etableret i 2010, og skolen er i dag den uddannelsesinstitution i lokalområdet, brugerne har det højeste, kvalificerede kendskab til. 


Navnet

Navnet Tradium er et spændende sammensurium af forskellige symboler og internationale ord, som hver især beskriver en del af det, skolen står for:  
  • Trade, som er engelsk og betyder ’kommerciel udveksling af varer og tjenesteydelser’ samt ’faglært udøvelse af et praktisk håndværk’.
  • Studium, som kommer fra latin og betyder ’stræben’, ’iver’ og ’flid’ samt ’studieretning – ofte på en højere læreanstalt’.
  • Tradition, som er afledt af det latinske ord ’traditio’; ’at overlevere noget’. Men det betyder også: ’en fast etableret skik, der gentages i et samfund eller hos en gruppe mennesker’.
  • Stadium, ligeledes latin, som betyder ’trin på løbebane’ samt ’en afgrænset del af et forløb’.


Fem campusser

Tradiums bygninger er tilsammen på cirka 73.000 m2 og de fem campusser findes på disse adresser:
  • Campus Mariagerfjord, Kirketoften 7, 9500 Hobro
  • Campus Nord, Blommevej 40, 8920 Randers NØ
  • Campus Midt (hovedadresse), Vester Allé 26, 8900 Randers C, telefon 70 11 10 10, info@tradium.dk
  • Campus Syd, Minervavej 57, 8960 Randers SØ
  • Campus Pederstrup, AMU Centervej 2, Pederstrup, 8560 Kolind


Uddannelsessortiment

Erhvervsgymnasiet er placeret i Hobro (handelsgymnasium) og i Randers (handelsgymnasium og teknisk gymnasium). 

Erhvervsuddannelserne er fordelt på alle campusser for sammen med områdets øvrige erhvervsskoler at give den optimale uddannelsesdækning. 

Erhvervslivet betjenes med voksenuddannelse og kompetenceudvikling, og Tradium er i nær kontakt med områdets jobcentre for at afklare og opkvalificere ledige. 

Alle Tradiums uddannelser har et internationalt aspekt med tilbud om at dele af uddannelserne kan foregå i udlandet. 


Samarbejde med erhvervslivet og Erhverv Randers

Tradium er i nær kontakt med erhvervslivets organisationer om uddannelserne og med erhvervslivet om opkvalificering af arbejdskraften. Sammen med Erhverv Randers synliggøres skolens mange efteruddannelsestilbud, og der samarbejdes om nye uddannelsestilbud. Senest en bestyrelses-uddannelse, som er gennemført med succes. 

Skoleudvikling og internationalisering

Tradium investerer i skoleudvikling og attraktive uddannelsesmiljøer for at sikre, at eleverne lærer så meget, de kan. Det brede uddannelsessortiment sikrer lette omvalg for de elever, der skifter uddannelse efter skolestart. Elevtilfredsheden med undervisningen er god. 

Tradium modtager solid økonomisk støtte fra EU til elevbesøg i udlandet, og mange elever og lærere har stor glæde af dette. Tradium modtog ”Internationaliseringsprisen 2012” for skolens arbejde med det internationale. 


Bestyrelse og uddannelsesudvalg

Tradium har en bestyrelse, der er udpeget af erhvervslivets organisationer og kommunerne, ligesom der er medarbejder- og brugerrepræsentanter i bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder for at realisere de overordnede uddannelsespolitiske mål samt for at sikre, at skolen har en sund økonomi. 

De lokale uddannelsesudvalg på uddannelsesområderne sørger for, at uddannelserne gennemføres efter gældende regler og giver impulser til uddannelserne fra erhvervslivet. 

Tradiums bestyrelse modtog i 2013 ”Bestyrelsesprisen” som årets bedste offentlige bestyrelse inden for uddannelsesområdet. 

 

Et opgør med traditionel faglig opdeling

23/11-2017

Et opgør med traditionel faglig opdeling

Morgendagens håndværkere skal rustes bedst muligt til en byggebranche i hastig udvikling. Det er opdraget hos erhvervsskolen Tradium Randers, der netop nu er ved bygge et nyt ...

Katastrofal mangel på elever og lærepraktikpladser

23/11-2017

Katastrofal mangel på elever og lærepraktikpladser

Erhvervsskolen Tradium råber vagt i gevær: Mangel på både elever og praktikpladser kan få store konsekvenser for bygge- og anlægsbranchen. Tekst af Frank Ulstrup I fremtiden k...

Tradium

Tradium

Tradium har som et af landets største udbydere af AMU masser af uddannelsesmuligheder.

Kontaktinformation
Tradium
Vester Allé 26
8900 Randers C
Tlf:70 11 10 10
Web:
Email:   info@tradium.dk