IRHdk-Engineering


Laserscanning af installations sites

Øget effektivitet – reducerede omkostninger – minimeret fejlrisiko


Hvorfor laserscanning?

Ofte, når man skal konstruere specialmaskiner eller projektere et fabriksanlæg, vil man have interface til en lang række eksisterende installationer / makiner m.m. Typisk vil man fra kunden få udleveeret en bygningstegning med installationer indtegnet, eller manuelle opmålinger fra site.


Jeg står måske alene med denne oplevelse, men jeg har nogle / en del gange gennem årene oplevet, at de oplysninger der var til rådig, lod meget tilbage at ønske. Jeg har, ikke sjældent set, at der sent i konstuktions arbejdet eller under installationen har måttet laves gennemgribende rettelser, som følge af at installationsstedet og interface udstyr ikke så ud helt som forventet. I mange tilfælde kan sådanne misforståelse medføre betydelige omkostninger og tidsspilde.


Hvis man har scandata til rådighed kan alle parter i projektet, helt fra start have adgang til alle oplysninger om eksisterende installationer.

Hvad kan scannes

Vi arbejder mest inden for maskinindustrien, for producenter og system integratorer. Derfor er det naturligt maskinindustrien vi løser opgaver for, dog er vi ikke begrænsede hertil.


Vi har meget positive erfaringer med scanning af hele fabriksbygninger, med maskiner og installationer.


Hvilke data kan man få til rådighed


Efter udført scanning kan vi levere data i nævnte rækkefølge:

 • Registrering af (sammenlægning af scans)
 • Video gennemflyvning af site
 • Webshare data
 • Pointclud for brug i de fleste cad programmer
 • Pointcluod som er redigeret i Autodesk Recab for indsætning diverse CAD programmer
 • Poincloud indlagt i inventor
 • Poincloud indlagt i Inventor med model af bygning

Hvem kan buge data

Alle kan uden videre få adgang til scan data uden brug af CAD programmer, vi leverer data i en pakket fil som åbnes direkte i Chrome eller Internet explorer. Her kan man direkte fra sin web browser få adagn til alle scandata, og fortage opmåling af afstande, arealer m.m.


Scandata kan i form af en punktsky anvendes direkte i de fleste CAD programmer, sammen med 3D modeller.


 Er det dyrt ?

Alt er relativt, tidsforbruget for eksemplet herover vil se cirka sådan ud:

 • Scan på site 1 dag
 • Registrering af scans – fremstilling af video og webshare data 2 dage
 • Redigering af poincloud – eksport til recab – indsætning i inventor cirka 1 dag
 • Fremstilling af simpel bygningsmodel med scans data i Inventor cirka 1 dag


Så det samlede tidsforbrug for en opgave som den viste vil ligge på 3 til 5 arbejdsdage, afhængigt af hvor mange data man ønsker.


Lyst til at gå et skridt videre?


Ring på +45 5095 3044 og hør nærmere.

 

IRHdk-Engineering

IRHdk-Engineering

Eksempler på tidligere opgaver.

Med udgangspunkt i en karriere inden for konstruktion, der startede helt tilbage i 1985, har der naturligvis gennem årene været mange forskellige opgaver. Langt den overvejende del af opgaverne har dog været inden for specialmaskiner og automationsløsninger: 

 

  • Komplet automation af fabriksanlæg
  • End of line pakkeanlæg
  • Robotløsninger for pakning og håndtering
  • Komplette fabriksanlæg inden for beton industri
  • Koncept oplæg for automation
  • Mobile palleteringsanlæg
Kontaktinformation
IRHdk-Engineering Aps
Østergade 3 Ørum
8830 Tjele
Tlf:Tlf: 50953044
Email:  
Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555