<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Droneinspektion

Droneinspektion


Droner bruges i dag inden for bla. byggeri, fjernvarme og vindmølleindustrien. Det er let, skaber hurtigt overblik og giver nye vikler på mange opgaver.

 

Det vælter frem med nye muligheder for, hvordan man kan benytte droner til effektivisering af opgaver.

 

Droneindustrien er stadig relativ ny i Danmark specielt inden for byggeriet hvor der vil kunne spares tusindvis af kroner samt ressourcer på traditionelle opgaver som f.eks. før krævede en lift, men som nu kan udføres med en drone. Og som om det ikke var nok, så ender løsningen som regel også med at være langt billigere, mere miljøvenligt og væsentlig hurtigere end de traditionelle løsninger.    

 

DroneInspektion ApS er en af markedets mest innovative leverandører af dronebilleder og dronefilm og kan allerede tilbyde en stor erfaring.  Alle billeder og film der optages er af højeste kvalitet, da det er de nyeste droner og den bedste software som benyttes.

 

”Opgaverne er mangeartede, komplekse og innovative, og DroneInspektion ApS giver gerne sit bud på løsning af opgaver. For tiden får vi mange nye og spændende opgaver ind. Behovet for droner er virkelig ved at nå nye højder, oplyser Michael Noer-Hvarre der er adm. Direktør i DroneInspektion ApS”.  

Typiske opgaver som DroneInspektion udfører er inspektionsopgaver af tage og konstruktioner. Dette udføres i forbindelse med drift og vedligeholdelses rapporter til større ejendomssekslaber.

 

En anden type opgave er inspektion af fjernvarmerør som ligger i gaderne. Vi flyver i tidsrummet 00-06 hvor vi har tilladelse til at udføre disse inspektioner. Typisk i 80 mtr. Højde hvor vi kan få et godt overblik over fjernvarmenettet og se de utætheder som der måtte være. 

En flyvende fordel

En flyvende fordel

Tidligere skulle der sættes stilladser op, køres lifte ud og min. 2 personer skulle være tilstede ved inspektionsopgaver. Dette har oftest været en dyr og besværlig opgave, so...

Taginspektioner

Taginspektioner

Inspektioner af tagflader så vi kan finde skaderne før de udvikler sig og der opstår yderliggere skade på bygningerne. Vi kan også temografere tagfladerne således at vi kan fi...

Fjernvarmeinspektioner

Fjernvarmeinspektioner

Inspektion af fjernvarmerør hvor der termograferes fra op til 80 mtr. Højde. Vi planlægger flyvningen ud fra ledningsnettet og sikre at dronen flyver den mest optimale rute ud...

Vindmøller

Vindmøller

Et af de helt nye områder er vindmøller. Her kan dronen inspicere en vindmølle mere præcist, fleksibelt samt hurtigere en den traditionelle løsning. Vi øger sikkerheden indenf...

Droneinspektion

Droneinspektionen

DroneInspektion ApS er godkendt droneoperatør af Trafikstyrelsen. Dette sikrer, at vi har forsikringerne i orden, vi overholder at informere relevante myndigheder  omkring droneoperationen samt vi overholder kravene til afspærring, sikkerhedsafstande m.v.

 

DroneInspektion ApS har til huse på Stevns, og blev d. 1. juli 2016 udnævnt til officiel partner i UNESCO HERITAGE Stevns Klint. Udvælgelsen skete på baggrund af DroneInspektion ApS’ evne til at formidle den fantastiske natur som der findes på Stevns, og som går 65 millioner år tilbage.

 

Læs mere på www.droneinspektion.nu

Kontaktinformation
DroneInspektion ApS
Nederste Linievej 7
4671 Strøby
Tlf:+45 60 16 96 02
Web:
Email:   info@droneinspektion.nu