<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Skærpede stilladsregler håndhæves pr. 1/1-14
annonce

Skærpede stilladsregler håndhæves pr. 1/1-14

Den 3-årige overgangsperiode for de nye, skærpede stilladsregler sluttede ved årsskiftet. Det betyder, at Arbejdstilsynet pr. 1. januar 2014 fører tilsyn med, om der er fuld sikring mod nedstyrtning både ved opsætning og nedtagning af stilladser på landets byggepladser. Ifølge Stilladssektionen under Dansk Byggeri er konsekvensen, at stilladsarbejdet fremover skal inddrages tidligere i byggeriets planlægning. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

Både stilladsvirksomheder, leverandører og entreprenører er ved årsskiftet 2013/2014 vågnet op til en ny virkelighed. Den 3-årige overgangsperiode for de nye, skærpede stilladsregler, som Dansk Byggeri i 2010 aftalte med Arbejdstilsynet og de relevante faglige organisationer, sluttede nemlig pr. 31. december 2014. Reglerne har været gældende i de seneste 3 år, men det nye er, at de pr. 1. januar 2014 også håndhæves, når Arbejdstilsynet kommer rundt på landets byggepladser.

Omfattende praksisændring
De pågældende regler siger, at der skal være fuld sikring mod nedstyrtning både ved opsætning og nedtagning af stilladser. Det betyder bl.a., at bukkestilladser kun i sjældne tilfælde vil kunne bygges op i samme højder, som branchen ellers har været vant til.

– Reglerne indebar en omfattende ændring af praksis, da de blev vedtaget. Derfor har vi brugt den 3-årige overgangsperiode på at finde nye og bedre sikringsmetoder, og det er til dels lykkedes, forklarer Kurt Bo Jensen, der er bestyrelsesformand i Stilladssektionen under Dansk Byggeri og indehaver af Herlev Stilladser ApS. Han fortsætter:
 
– Ude på byggepladserne bliver konsekvenserne bl.a., at stilladsarbejdet kommer til at tage længere tid, og at entreprenørerne skal tænke stilladsarbejdet langt tidligere ind i deres planlægning, end de har været vant til. 

Ud over at føre tilsyn med sikkerheden vil Arbejdstilsynet også føre tilsyn med, om stilladset egner sig til opgaven, og om stilladsets last- og breddeklasser overholder de krav, som standarderne stiller.

Anbefalinger fra Dansk Byggeri
Dansk Byggeri anbefaler, at man fremover sikrer sig mod nedstyrtning ved opsætning og nedtagning af stilladser ved at følge nedenstående retningslinjer:

•    Nogle stilladstyper kan forsynes med opskydelige rækværker, så man kan montere et rækværk til næste højde fra det sidste færdige dæk. På den måde får man et enten permanent eller midlertidigt rækværk, når dækket er færdigmonteret, og montøren skal op og arbejde videre.

•    Montøren kan anvende såkaldt 'gedetøjr', der består af en line eller rem, som monteres helt inde ved muren ca. en meter over dækket. Montøren bærer en kort line i sin sele, som klikkes fast, så han forhindres i at falde ud over kanten. Metoden forudsætter dels, at stilladsdelene monteres fra den fjerneste ende, da det monterede stillads ellers spærrer for linen. Dels forudsætter metoden, at stilladset kan modstå det træk, som opstår, hvis linen strammes.

•    Seler og liner er en tredje mulighed. De kan klikkes på en faldblok, som er fastgjort i de allerede monterede dele af stilladset som f.eks. rammerne i rammestilladser. Det anbefales, at linen fastgøres over skulderhøjde, og stilladset skal kunne optage den kraft, som en faldende person ville påføre det.

•    Derudover anbefaler Dansk Byggeri, at man altid så vidt muligt følger stilladsleverandørens brugsanvisninger og montagevejledninger.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg (BAR Bygge og Anlæg) er desuden i færd med at udarbejde faktaark om rulle- og bukkestilladser. Faktaarkene vil anvise de metoder, som BAR Bygge og Anlæg anbefaler ved opstilling, nedtagning og brug af de to stilladstyper, og faktaarkene suppleres med film, der konkret viser, hvordan man gør. 

Mere sikkerhed og bedre arbejdsmiljø
– Det er glædeligt, at der nu kommer mere fokus på planlægningen af stilladsarbejdet. Vi har i Stilladssektionen længe slået til lyd for, at stilladsarbejdet inddrages så tidligt som muligt, fordi den tidlige inddragelse er med til at højne sikkerheden og forbedre arbejdsmiljøet for de udførende, pointerer Kurt Bo Jensen.