<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny motorolie giver bedre brændstoføkonomi
Ny motorolie giver bedre brændstoføkonomi

Ny motorolie giver bedre brændstoføkonomi


Når dieselpartikelfiltre bliver tilstoppet af aske, reduceres brændstoføkonomien, fordi trykket tilbage i motoren forøges, samtidigt forekommer hyppigere regenerering af dieselpartikelfilteret. Tests af motorolien Texaco Delo 600 ADF viser en gennemsnitlig forbedring i brændstoføkonomien på 3 % sammenlignet med en konventionel heavy duty motorolie.

Texaco Delo 600 ADF er en revolutionerende ny motorolie, der bruger Chevrons patenterede OMNIMAX-teknologi. Denne teknologi adskiller Texaco fra konkurrenterne ved at tilbyde en værdiskabende motorolie, der anvender lavemissionsmotorteknologi.

 

Ved præsentationen af den nye motorolie besvarede repræsentanter fra Chevron spørgsmål, og

Global Commercial Brand Manager Rommel Atienza, der er ansvarlig for den globale lancering af Delo 600 ADF udtalte:

 

- De første trin i udviklingen af denne teknologi startede i 2003. På det tidspunkt prøvede branchen fortsat at finde ud af hvilke ændringer, som var nødvendige for at være klar til indføringen af nye emissionskontrolsystemer. Én ting var klart: Det var nødvendigt at reducere askeindholdet. Men det var fortsat uklart hvor lavt, vi kunne gå, specielt uden at det påvirkede oliens ydelse. Vores tekniske specialister tog det som en udfordring, og skabte til slut et gennembrud som gjorde det til en realitet på markedet.   

 

I det hele taget har der været positive overraskelser i udviklingsarbejdet fortæller Rommel:

 

- Ved at rebalancere additivsammensætningen og ibrugtagning af nye komponenter med lavt askeindhold, har vi udviklet et produkt som faktisk giver enestående slitagebeskyttelse. Vi har set dette i slitagetest udført som er del av branchestandarderne ACEA og API, i test af originaludstyr og desuden i fieldtest på køretøjer i drift. 

Senior Staff Engineer ved Chevron, Shawn Whitacre, havde ansvaret for udvikling af formuleringen ved opgradering af Chevrons API CK-4/FA-4-produktserie samt for Delo 600 ADF.  Han er bestyrelsesformand i klassificeringspanelet for heavy duty motorolie i ASTM og han fortæller om OEM-godkendelserne og de krav Delo 600 ADF opfylder:

 

- Vi har testet disse produkter mod mange af de gældende branchestandarder for moderne heavy duty motorolie, herunder ACEA E6 og API CK-4, samt specifikationer fra mange store OEM-producenter. De fremtidige standarder er fortsat under udvikling, men det er tydelig at dette er et robust produkt som er formuleret med tanke på de nye krav. Emissionskravene bliver bare strengere og strengere, og berører næsten alle områder i verden. Vi ser allerede på, hvordan vi kan bruge OMNIMAX-teknologien i fremtidige produktplatforme.

 

Gennemsnitlig forbedring i brændstoføkonomien på 3 %

-  Det er et nyt og dokumenteret ydelsesaspekt, som bevirker, at udstyret kan opretholde sin brændstoføkonomi igennem hele sin levetid. Når dieselpartikelfiltre bliver tilstoppet af aske, reduceres brændstoføkonomien, fordi trykket tilbage i motoren forøges, samtidigt forekommer hyppigere regenerering af dieselpartikelfilteret. I vores test har Delo 600 ADF vist en gennemsnitlig forbedring i brændstoføkonomien på 3 %, sammenlignet med en konventionel heavy duty motorolie med 1 % aske. Brændstof er den største omkostning for mange af vores kunder, så dette er besparelser som virkelig batter, fortæller Shawn Whitacre og fortsætter:

 

- Dette produkt er interessant for alle, som ønsker en førsteklasses heavy duty-dieselmotorolie, der opfylder kravene i de nyeste branchestandarder, herunder ACEA E6, API CK-4 og specifikationer fra store OEM-producenter. Det er imidlertid ejere af maskiner med dieselpartikelfilter som har mest at hente. De bør vurdere en overgang eller opgradering fra den heavy duty motorolie de anvender i dag, for at optimere beskyttelsen af både motor og efterbehandlingssystem, og specielt for at forlænge dieselpartikelfiltrenes levetid med optil 2,5 gange, samt forbedre brændstoføkonomien med op til 3 %.

 

 

Men hvad med de ældre maskiner, som har et eftermonteret dieselpartikelfilter?

-  Ældre maskiner med eftermonteret dieselpartikelfilter vil også have samme fordel i form af længere levetid for dieselpartikelfilteret samt opretholdelse af brændstoføkonomien. Samtidig lægger de store motorproducenter over hele verden stor vægt på at opfylde emissionsstandarderne for forurening og drivhusgasser, som kommer til at fortsætte med at blive indfaset under de næste 7–10 år, samtidig ,som de også dækker kundernes behov. Vi er overbeviste om, at ultra-low ash-olier som Delo 600 ADF kommer til at blive afgørende for at opfylde kravene i fremtidige produktspecifikationer, samtidig som motorproducenterne får fleksibilitet til at optimere sine systemer med tanke på både komponenter for emissionskontrol i deres udstyr og omkostninger. Denne teknologi har utvivlsomt en lys fremtid, slutter Shawn Whitacre af.

 

 

FAKTA

■ Delo 600 ADF producerer mindre, mere kompakt aske, så volumen og den tilknyttede tilstopning den forårsager reduceres , derved gives der mere plads i DPF til forbrænding af sod.

 

■ Med mindre aske akkumuleret i et lavere tempo reducerer Delo 600 ADF modtryk i motoren og andre komponenter som turboladere. Denne reduktion af modtrykket kan givebrændstoføkonomiske fordele helt op til 1,9 % (livscyklusgennemsnit på 0,7 %).

 

■ Mindre hyppige regenereringer af DPF udløst som et resultat af reduceret modtryk, giver en brændstoføkonomisk fordel på op til 4,9 % med Delo 600 ADF (livscyklusgennemsnit 2,3 %).

 

■ Delo 600 ADF danner 60% mindre DPF-blokerende aske sammenlignet med konventionelle motorolier til tung trafik, som giver muligheden for længere serviceintervaller mellem den omkostningsfulde udskiftning og rengøring af DPF. Dette resulterer i mere oppetid og reducerede vedligeholdelsesomkostninger… som kan udvide DPF-rengøringsintervallerne med op til 2,5 gange.